KOLIKO JE U FEDERACIJI BIH POTROŠENO MILIONA ZA “CRNI PETAK”

Visits: 156 Today: 1

U petak, 27. novembra, u većini trgovačkih centara u Federaciji BiH stvorili su se veliki redovi zbog popusta koje donosi “crni petak”, a koliko su taj dan Bosanci i Hercegovci potrošili, provjerili smo u Poreznoj upravi Federacije BiH.

– Prema podacima o evidentiranom prometu na serveru Porezne uprave Federacije BiH na dan 27. novembra (“crni petak”) ukupno evidentirani promet obveznika u sistemu PDV-a iznosio je 117.153.309,17 KM, obveznika koji nisu u sistemu PDV-a 6.012.356,97 KM, a obveznika koji su oslobođeni plaćanja PDV-a ukupno evidentirani promet iznosio je 34.270.324,39 KM. U cilju usporedbe prometa koji je evidentiran 27. novembra, sa prometom koji je evidentiran sedam dana prije, odnosno 20. novembra ističemo da je prema podacima sa servera Porezne uprave FBiH ukupno evidentirani promet obveznika u sistemu PDV-a iznosio 104.177.407,05 KM, obveznika koji nisu u sistemu PDV-a 5.668.116,94 KM, a obveznika koji su oslobođeni plaćanja PDV-a iznosio je 28.988.380,89 KM – rekli su za Faktor iz Porezne uprave Federacije BiH.

Prema podacima o evidentiranom prometu na serveru Porezne uprave Federacije BiH na dan 29. novembra 2019. godine (“crni petak”), ukupno evidentirani promet obveznika u sistemu PDV-a iznosio je 151.157.130,68 KM, obveznika koji nisu u sistemu PDV-a 7.401.874,48 KM, a obveznika koji su oslobođeni plaćanja PDV-a ukupno evidentirani promet iznosio je 43.830.997,91 KM.