OD DANAS PRIPREMAJ ODGOVORE NA OVA PITANJA!!!

Visits: 571 Today: 1

OD DANAS PRIPREMAJ ODGOVORE NA OVA PITANJA !!!

Od Ebu Berza Nadla b. Ubejd el-Eslemi, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nijedan čovjek neće se pomaknuti sa mjesta obračuna dok ga Allah ne upita: za život – u čemu ga je proveo, za znanje – je li u skladu s njim postupao, za imetak – kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio, i za tijelo – u šta ga je koristio.”

Hadis bilježi Tirmizi, 2417, koji kaže da je hasen-sahih.

Gopodaru, olakšaj nam polaganje računa na Sudnjem danu !

Mr. Elvedin Pezić