MAJKA PALESTINKA OSTAVILA SINOVIMA EMANET DA JOJ SE DŽENAZA KLANJA U BiH

Visits: 1758 Today: 1

Dva sina ove merhume su vjeroučitelji islamske vjeronauke u austrijskim skolama i oženjeni su obadvojica iz BiH, dakle bosanski su zetovi a treći sin po imenu Bilal trenutno zivi i radi u Kuwaitu

ali ona je oporučila za svoga živta, da kada preseli, da se preveze iz Austrije gdje je živjela sa svoja dva sina i dvije snahe bosanke, DA JOJ SE DŽENAZA KLANJA U BOSNI i da tamo bude ukopana, odakle su joj sinovi i oženjen, nedaleko od Zavidovića.
~~~~
Allah swt u prijevodu časnog Kur’ana kaže:
”Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.”
(sura Lukman, 34.) prenosi haberhana