Podijeli sa drugima i zaradi sevap:Poziv u Džennet

Visits: 4150 Today: 252

Da li želiš proučiti trećinu Kur’ana za pola minute?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur’ana.” (Muslim)

• Da li želiš to da te Allah dželle še’nuhu, sačuva?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še’nuhu.” (Muslim)

• Da li želiš biti u Allahovoj dželle še’nuhu, blizini?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

• Da li želiš steći nagradu Hadždža?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ” ‘Umrah u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

• Da li želiš imati kuću u Džennetu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še’nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

• Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še’nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n’imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

• Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

• Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

• Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne preklanja dženaze-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

• Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

• Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)

• Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

• Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

• Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema’atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema’atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

• Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

• Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

• Da li želiš to da je Allahu dželle še’nuhu, drag susret s tobom?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi susresti se sa Allahom dželle še’nuhu, Allah dželle še’nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

• Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa i ako ih bude bilo mnogo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali), grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”

• Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset jeseni?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset jeseni.” (Buhari)

• Da li želiš to da Allah dželle še’nuhu, donese salevat (blagoslov), na tebe?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salevat, Allah će mu, zbog toga, deset puta donijeti salevat na njega.” (Muslim)

• Da li želiš da te Allah dželle še’nuhu, uzdigne?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dž.š., a da je Allah dželle še’nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

Priredio: Sead ef. Jasavić n-um