Bejan je kraj školske godine obilježio još jednom hafizom

Bejan je kraj školske godine obilježio još jednom hafizom
Danas je Sedina Delić (40) proučila svoje posljednje ajete pred muhafizom hfz. Nerminom Ćuprija.
Sedina je po zanimanju ekonomski tehničar, udata je i majka dvoje djece.
Sufaru je naučila još u osnovnoj školi ali je spletom okolnosti zaboravila, da bi joj se 2010. g. ponovo javila velika želja da obnovi sufaru u čemu je i uspjela sa mualimom Salihom Kovač.
Godine 2013. iz rodnog Kaknja doseljava u Sarajevo i saznaje za Bejan od svojih poznanica.
U jesen 2014. g. i sama odlučuje krenuti stazama Kur’ana i upisuje se u grupu tedžvida kod mualime hfz. Aide Salčin. Uz učenje tedžvidskih pravila Sedina je uspjela napamet naučiti i Amme džuz.
Nakon toga prelazi kod mualime hfz. Lejle Đonko i uči tebareke džuz a zatim kod mualime hfz. Amine Kovač i uči još 4 džuza.
Kod svoje sadašnje mualime hfz. Nermine Ćuprija dolazi krajem 2018. g. sa 6 naučenih džuzeva i na mualimino insistiranje počinje učiti 4 stranice sedmično što je za Sedinu u to vrijeme izgledalo nemoguće.
U julu prošle godine izlazi na ispit iz 15 džuzeva i za nepunu godinu dana, uz Allahovu pomoć, završava drugu polovinu Kur’ana čime je upotpunila svoje učenje hifza.
Muhafiza je iskoristila Ramazan i dodatno motivisala svoju učenicu uz prijedlog da još više uči zbog čega Sedina često dovi za svoju muhafizu jer je vjerovala da će uspjeti čak kada ni ona sama nije. A sve je to samo Allahova blagodat i milost prema Njegovim robovima.
Naša vrijedna Sedina u Bejanu pohađa i časove arapskog jezika kod prof. Edine Cerić
Najveća podrška, ne samo na putu hifza, nego i na svakom životnom polju, Sedini je bio njen muž i njena djeca koja su dobro razumjela put kojim njihova majka ide.
I na kraju, želimo se zahvaliti svima koji su se utkali u Sedinin put hifza, a posebno upravi Bejana gdje su stalno na usluzi njenim članicama uz dovu da Uzvišeni Allah primi njihov trud i zalaganje. Amin prenosi
Udruženje za odgoj i edukaciju ”Bejan”