Život je ono između ezana i namaza

Visits: 8802 Today: 1

Život je ono između ezana i namaza
Upitao je unuk svoga dedu:

  • “Dedo, reci mi šta je život?”
  • “Život je vrijeme između ezana i namaza.” – odgovorio je dedo unuku.

Međutim, dječaka odgovor nije zadovoljio pa je dalje pitao:

  • “Kako to? Pa život nije tako kratak?!”

Dedo mu je na to rekao:

  • “Da, da, moje dijete, život je zaista tako kratak…”, te je nastavio govoriti: “Postoji ezan bez namaza, a isto tako postoji namaz bez ezana, a život se odvija upravo između toga dvoga.”
  • “Ne razumijem… Reci mi dedo šta pod tim podrazumijevaš?” – reče dječak zbunjeno.
  • “Sjećaš li se kada smo prošle sedmice tvome novorođenom rođaku Aliju proučili ezan na uho? E to ti je ezan bez namaza.”
  • “Ma to znam,” – uzbuđeno je rekao unuk dedi. “Ali, reci mi šta je namaz bez ezana?”
  • “E to ćeš saznati kada ti dedo umre.”

~Tim Osmanlije~