Da li poznaješ ove osnove o namazu?

Visits: 334 Today: 29

Pokušaj da upitaš bilo koju osobu koji su ruknovi namaza, nećeš naći odgovori osim kome se Allah smilovao. Možda si izostavio rukn i pokvaren ti je namaz, a da nisi svjestan toga. Ako upitamo koji su šartovi, vadžibi, sunneti i stvari koje kvare namaz, budi iskren sa sobom, da li ih znaš… Allah da pomogne, koliko godina klanjaš a ne znaš ove stvari?! Voljeni moj, samo proširi ovu poruku zbog hadisa “Dostavite od mene pa makar i jedan ajet“. I sa nijjetom trajne sadake proširi ovu poruku.

Izvor: N-UM