ZABRANJENO JE DA ŽENA ODBIJE SVOGA MUŽA U POSTELJI ALI…

Visits: 1384 Today: 1

Naravno. Slažem se. Kada gledamo sa aspekta Islama naravno da je zabranjeno da žena bez opravdanih razloga odbije muža u postelji, uzmemo li u obzir da je strast i želja za spolnim odnosom potreba kojoj se mora odmah udovoljiti. Jasno, govrim o halal spolnom odnosu. Postoje i mnogi hadisi koji ukazuju na važnost udovoljavanja mužu, ali ovdje ću navesti sljedeći hadis: “Ako čovjek pozove svoju ženu u postelju, a ona to odbije, te on zanoći ljut na nju, meleki će je proklinjati sve do svanuća”!
Dakle, iz navedenog hadisa jasno je kako je to zaista prioritet.
Međutim, ono što meni smeta je činjenica da malo ko, gotovo niko ne piše i ne priča : A šta ako muž odbije ženu u postelji? Šta kažu alimi? Šta kaže Islam? Kakva je kazna određena za “neposlušnog” muža? E o ovom pitanju se malo priča. Zašto? Vjerujte ne znam, pretpostavljam zbog toga što se muškarac smatra važnijim pa i njegova seksualna potreba važnija. Suludog li razmišljanja.
Na mojim predavanjima za žene često dobijem upravo ovakvo pitanje: A šta je sa nama ženama, šta ako muž odbije ženu u postelji? Kakva njega kazna čeka”? Ja odgovorim, nađi drugog muža … Šalu na stranu, ali…
Vjerovali ili ne, postoje i ljudi koji odbijaju ženu u postelji. Postoje.
Nešto razmišljam, takvi i ne treba da postoje uopće. Srećom, ne pitam se ja. O da, nazovite me kako hoćete, ali nije džaba moja nene govorila kad vidi komšije kako se svađaju: “E njeko njekom dao nije noćaske”…Tad nisam znala o čemu nene priča, sad mi je jasno što nam je sve više naroda namrgođeno, ne budi primjenjeno na vas koji čitate ovo.
Ko biva kad se dvoje u kući smiju, bila im je vesela noć. Nije da ova teza nije tačna, ali i dalje nema odgovora: Šta ako muškarac odbije ženu u postelji?!
Muškarac ima pravo da odbije ženu u postelji samo i jedino u slučaju njenog namjernog bezobrazluka i neposlušnosti u braku gdje on prvo koristi riječ kao opomenu, zatim odvajanje u bračnoj postelji…
Međutim, ako čovjek odbije ženu u postelji iz bilo kojeg drugog razloga, jasno je da svjesno čini veliki grijeh i nepravdu svojoj supruzi. Seks u braku je mnogo važan, po važnosti je ja bih rekla na drugom mjestu, a na prvo stavila bih ljubav poštovanje i razumijevanje sve u jednom paketu, jer bez toga nema logično ni ovog drugog faktora, tj. seksa. Neredovan seks u braku dovodi do remećenja i narušavanja bračne harmonije, a još više otežava to ako jedno od bračnih partnera bez opravdanog razloga svjesno da čini grijeh “odbija” onog drugog.
Dakle, da i muškarcu je grijeh odbiti ženu u postelji! Štaviše, muškarac ne smije otići iz postelje dok ženu ne zadovolji. Ne smije! To je potpuno pravo žene, i mora biti ispoštovano. Kažu po prirodi muškarci imaju veću potrebu za seksom nego žena, međutim to nije uvijek slučaj. Postoje i žene koje imaju veću potrebu od muškarca. Ako je cilj svakog braka smiraj, onda treba da bračni drugovi vode računa da oboje budu ispunjeni i zadovoljeni u postelji, kako bi im svaki naredni dan bio skladan. Gospodar je rekao: “I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju.” (Er-Rum, 21)

R.R.Muhabet sa Razom