Svaki grad u Srbiji imao je po nekoliko džamija. U Beogradu ih je bilo čak 270

Visits: 2444 Today: 1

Poznato je da je u vrijeme turske vladavine u Srbiji bilo dosta džamija, praktično u svim gradovima. Evo jednog malog pregleda brojnog stanja muslimanskih vjerskih objekata tjekom osmanlijske vlasti. Većinu sabranoga je zapisao Evlija Čelebija u svojim putovanjima.

U Valjevu je bilo nekada 10 džamija i jedan hamam.

U Smederevu 24 džamije, dvije medrese, tekija i
hamam, a u kućama kupatila.

U Sremskoj Mitrovici bilo je 12 džamija, 6 mesdzida te 5 medresa.

U Čacku je bilo 7 džamija, 3 medrese, 10 tekija, a dva javna hamama i jedan karavan-saraj.

U Beogradu, Čelebija bilježi 270 džamija, a 12 mesdžida, 7 hamama, 3 turbeta, 160 saraja, 6 karavan-saraja, 21 han i jedan imaretski han.

U Kruševcu je bilo 9 džamija.

U Zemunu jedna džamija i 6 mesdzida.
U Požegi (Užickoj) 10 džamija.

U Cerniku (Gradiska) 21 dzamija sa mihrabom, jedna tekija i jedan hamam.

U Vukovaru 5 bogomolja i prijatna džamija.

U Osijeku 66 džamija, 14 mahalskih mesdžida, 4 tekije, divan hamam, jedan karavan-saraj.

U Herceg -Novom je bilo 46 džamija, a 44 mesdžida i dvije medrese.

U Somboru 14 muslimanskih bogomolja, a od kojih se ističe Pašina džamija.

U Bečeju je bila džamija, jedna medresa tri osnovne škole, jedna tekija i jedan hamam.

U Vršcu su bile 3 džamije, jedna medresa, jedna tekija, dvije osnovne skole, jedan hamam i dva hana

haberhana