Subhanallah! Uzmimo pouku! Da bi se klanjala dženaza muslimanu u Nigeriji, evo šta treba IMAM uraditi:

Visits: 1339 Today: 2

Subhanallah! Uzmimo pouku! Da bi se klanjala dženaza muslimanu u Nigeriji, evo šta treba IMAM uraditi:

Za ibret svakom muslimanu.

PORUKA IMAMA IZ NIGERIJE

Danas sam pogledao jednu reportažu o muslimanima u Nigeriji.

Jedan od Imama u Nigeriji kaže:

“Da bi se jednom muslimanu u Nigeriji klanjala dženaza namaz, imam koji treba klanjati dženazu namaz, treba posvjedočiti da je bio njegov džematlija i da je klanjao 5 vakata namaza, ako nije bio džematlija ne klanja mu se dženaza.”

Braćo i sestre,

Zamislite kada bismo mi postupali kao što postupaju imami u Nigeriji , koliko bi mi dženaza klanjali i za koliko bismo ljudi posvjedočili da su klanjali 5 vakata namaza, i da su bili u našem saffu.

Allahu moj, popravi nam stanje i učini nas od pripadnika Sunneta Poslanika a.s.

(Pripremio: Haris Kalač)

Religis.com