Radite li vi dobra djela iz navike…. da li ćemo biti za njih nagrađeni?

Visits: 476 Today: 1

Mi uvijek govorimo o činjenju dobrih djela samo u ime Allaha. Znamo da obznanjivanje dobrih djela može poništiti sve nagrade koje možemo dobiti za taj pohvalni čin. Mi znamo da za učinjeno dobro djelo radi dunjalučke hvale slijedi samo nagrada na dunjaluku i ništa više.
To je na osnovu Poslanikovih, s.a.v.s., riječi: Doista se djela vrednuju prema namjerama i doista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hidžru radi Allaha i Njegovog Poslanika – njegova hidžra je radi Allaha i Njegovog Poslanika. A ko učini hidžru kako bi stekao nešto od dunjaluka, ili radi žene kako bi se njome oženio – njegova hidžra je radi onoga zbog čega ju je učinio.(Buhari, 1; Muslim, 5036.)

Ali postoji jedno važno pitanje o kojem se gotovo nikada ne raspravlja: Šta je s činjenjem dobrih djela samo da bi učinili dobro?

Šta je s pomaganjem nekome samo zbog saosjećanja? Šta je s davanjem sadake jer se osjećate velikodušnim? Šta je s iskazivanjem ljubaznosti jer je vaše srce puno dobrodušnosti i kada ne tražite ništa za uzvrat od druge osobe?
Postoji jako puno osoba koji dobrotu. Oni vole da opraštaju onima koji su se o njih ogriješili. Oni vole da stječu znanje o svojoj vjeri, da pokazuju dobre manire i da se ponašaju moralno. To je način na koji oni žive, što su oni zapravo, čak i kada to rade nesvjesno, ili kada nemaju namjeru da to bude tako. Oni vole ono što je dobro na isti način kao što drugi vole ljepotu, udobnosti i prijateljstvo.
Halifa el-Me’mun je govorio: Opraštanje ljudima mi je postalo toliko drago da se bojim da neću za to biti nagrađen.
On je također govorio: Opraštanje ljudima mi je postalo toliko drago da se bojim da će ljudi iskoristiti moju dobrotu te mi iskazati neposluh.
Dobro je imati takve težnje. One koriste onima koji ih imaju, kao i osobama oko njih. Prirodna ljubav prema vrlinama je nešto što je poželjno u islamu čak i bez formulisanja specifičnog nijjeta da se uradi nešto dobro. Takva djela su dostojna nagrade.Allah kaže: Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati. (en-Nisa, 114)Imajući nijjet uradi djelo u ime Allaha samo dodaje dodatnu nagradu.
Ovo znači da činjenje dobrih djela samo zarad dobrog djela je nešto što su nam Allah i Njegov Poslanik naredili. Svako pohvalno djelo koje dobrovoljno uradimo kroz naše djelovanje, naše bogatstvo, naš utjecaj, ili naše poklone je nešto na što islam podstiče. Allah kaže:

…. i dobra djela činite da biste postigli ono što želite (el-Hadždž, 77)Kada to činimo samo zbog našeg dobre naravi, onda je to vrlina. To je blagodat.
Možemo uraditi dobro djelo bez razmišljanja o njemu, ali kada obnovimo naše nijjete i uradimo to svjesno i namjerno u ime Allaha time se onda povećava naša nagrada. Neki od selefa su govorili: Tražili smo znanje radi nečeg drugog mimo Allaha, pa ga je On odbio osim da bude radi Njega.
Hatidža je kazala Poslaniku, s.a.v.s., kada je prvi put primio Objavu: Allah te neće poniziti, jer tako mi Allaha, ti održavaš rodbinske veze, govoriš istinu, pomažeš slabašne, udjeljuješ siromašnim, uvažavaš goste i pomažeš u svakom dobru. (Buhari)
Ovako Allah čuva Svoje robove od sramote i pogreški.
Dobra djela ne ostaju bez nagrade. Istinska dobrota nikada ne prođe neopaženo od strane Allaha.
Zbog dobrih djela Allah nagrađuje na ovom svijetu i nevjernike, čak iako nemaju namjeru da ih rade u ime Allaha.

Autor: Selman el-Auda. Prijevod i obrada: IslamBosna.ba