Pročitajte i podijelite: Šezdeset djela koja brišu grijehe!

Visits: 1574 Today: 2

Božiji Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao:”Čudno je to sa mu’minom, sve što mu se desi, za njega je dobro, a to je svojstveno samo mu’minu. Ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje Allahu dž.š. i to bude dobro po njega. A ako ga zadesi kakva nevolja, on se strpi, i to opet bude dobro po njega.”(prenosi Muslim). Djela koja brišu grijehe:
1. Pokajanje – tevba
2. Izlazak radi traganja za naukom
3. Spominjanje Allaha
4. Činjenje dobra i upućivanje na dobro
5. Vrijednost poziva vjeri u Allaha
6. Naređivanje dobra a zabranjivanje zla
7. Kiraet – učenje Kur’ana
8. Poučavanje Kur’anu i njegovo učenje
9. Nazivanje selama

10. Ljubav u ime Allaha
11. Posjećivanje bolesnika
12. Pomaganje ljudima u vraćanju duga
13. Sakrivanje mahana drugih ljudi
14. Održavanje rodbinskih veza
15. Lijep moral
16. Istinoljubivost
17. Savladavanje srdžbe
18. Keffaret sijela
19. Strpljivost
20. Dobročinstvo roditeljima

21. Angažman na pomoći udovicama i siromasima
22. Briga o jetimu
23. Abdest
24. Učenje šehadeta poslije abdesta
25. Ponavljanje za muezzinom dok uči ezan
26. Gradnja mesdžida
27. Upotreba misvaka
28. Odlazak u mesdžid
29. Pet dnevnih namaza
30. Klanjanje sabah i ikindije namaza
31. Klanjanje džume namaza

32. Trenutak kada se petkom primaju dove
33. Klanjanje pritvrđenih sunneta pet farz namaza
34. Klanjanje dva rekata nakon počinjenog grijeha
35. Nocni namaz
36. Jutarnji namaz – duha-namaz

37. Salavat na Allahovog poslanika
38. Post
39. Post tri dana svakog mjeseca
40. Post mjeseca ramazana
41. Post šest dana ševala
42. Post na Dan Arefata
43. Post Jevmu ašura
44. Priredivanje iftara postaču
45. Kijam u Lejletul kadru
46. Davanje sadake
47. Obavljanje hadždža i umre
48. Rad u prvih deset dana zul-hidžeta
49. Borba na Allahovom putu
50. Dijeljenje na Allahovom putu
51. Namaz umrlom muslimanu i slijeđenje dženaze
52. Cuvanje jezika i stidnog dijela tijela
53. Vrijednost la ilahe illellah i vrijednost subhanellahi ve bihamdihi

54. Sklanjanje sa puta onog što uznemirava prolaznike
55. Odgoj i izdržavanje ženske djece
56. Dobročinstvo prema životinjama
57. Ostavljanje prepirke
58. Posjecivanje brace u ime Allaha
59. Pokornost supruge svom mužu
60. Netraženje od ljudi

Allah dž.š. kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život.” (An-Nahl, 97)“Oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.” (Al-Ma’ida, 69)Božiji Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao:”Čudno je to sa mu’minom, sve što mu se desi, za njega je dobro, a to je svojstveno samo mu’minu. Ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje Allahu dž.š. i to bude dobro po njega. A ako ga zadesi kakva nevolja, on se strpi, i to opet bude dobro po njega.”

cazin.net