Ekstremni slučajevi u današnjim muslimanskim brakovima: Da li je vaša vizija braka ovakva?

Visits: 1536 Today: 1

Pojedini muškarci žele da njihove žene budu potpuno poslušne, kao što to podstiče islam (čak i više). Oni žele da one urade sve što oni požele i to onda kad to kažu kao da su vile sa čarobnim štapićem. Međutim, oni također žele da imaju sve odlike moderne žene (čak i više), uključujući posao sa punim radnim vremenom kako bi obezbjedili drugi izvor prihoda, da izgledaju fizički besprijekorno, izgled koji oduzima dah tokom cijelog dana i da vode računa o svim potrebama djece, kao što se to očekuje od dobre majke muslimanke. Tako da ona provodi minimalno 40 sati van kuće radeći, onda kupuje namirnice (vjerovatno vlastitim novcem), a zatim provodi bezbroj sati radeći po kući. U takvim odnosima, žena je, više – manje, rob kod kuće, ali i van nje.Pojedine žene žele da njihova finansijska prava i potrebe kao muslimanke budu potpuno ispunjena od strane njihovih muževa (čak i više). Odbijaju da rade, jer je njihovo Allahom dano pravo da budu finansijski izdržavane. Međutim, one također žele da imaju sve prednosti moderne žene. One žele potpunu nezavisnost, nikada da se ne moraju pokoravati, bez obaveza da šta zauzvrat urade i bez dužnosti. Pored toga, one žele da njihovi muževi ispunjavaju prekomjerno romantiziranu verziju koliko je Poslanik, s.a.v.s., pomagao u kućnim poslovima, zaboravljajući ili prelazeći preko činjenice da se Poslanikova, s.a.v.s., porodica nikada nije žalila na višemjesečnu glad, uprkos tome što nije bilo kuhane hrane. Na taj način muž postaje, više – manje, bankomat i dobrovoljna služavka.Allah, s.v.t., kaže: Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.Ne možete imati oboje. Ne možete dobiti i jare i pare. Ne možete imati najbolje na oba svijeta.

Napisao: Abdul Vehab Salim

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba