Priče koje je prenio Muhammed, a.s.: Gubavac, ćelavac i slijepac

Visits: 562 Today: 1

Ebu Hurejre, r.a., priča da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada je rekao: ”Allah, dž.š., iskušao je trojicu ljudi iz Benu Israila (Izraelćana), od kojih je jedan bio gubavac, drugi ćelavac, a treći slijepac. Poslao im je jednog meleka da ih pita za njihove želje. Melek je prvo došao gubavcu i upitao ga: ‘Šta bi ti najviše želio?’ Odgovorio je: ‘Najviše bih želio da imam lijepu boju kože i da se oslobodim ove gube zbog koje se svijet zgražava na mene.’ Nakon toga melek je prešao rukom preko njegovog tijela, i odjednom je sva guba spala, a čovjek je dobio izrazito lijepu boju kože. Zatim ga je melek upitao: ‘Kakav imetak ti je najdraži?’ Čovjek je odgovorio: ‘Deve.’ Onda mu je Allah podario jednu devu koja je u svojoj utrobi nosila mladunče, a melek mu je rekao: ‘Neka ti Allah podari berićet u njoj.’ Zatim je melek otišao ćelavcu, kojem je usljed bolesti spala sva kosa sa glave i dlake sa svih dijelova tijela, i upitao ga: ‘Šta bi ti najviše želio?’ Odgovorio je: ‘Najviše bih želio da imam lijepu kosu i da se oslobodim ove bolesti zbog koje se svijet zgražava na mene.’ Tada ga je melek pomilovao po glavi i njegova bolest je nestala i ponovo je dobio lijepu kosu. Melek ga je upitao: ‘Koji imetak najviše voliš?’ On je odgovorio: ‘Krave.’ Allah mu je tada dao jednu lijepu steonu kravu, a melek mu je rekao: ‘Allah ti podario berićet u njoj.’ Nakon toga melek je otišao slijepcu i upitao ga: ‘Šta bi ti najviše želio imati?’ Slijepac je odgovorio: ‘Najviše bih volio da mi Allah vrati moj vid, kako bih mogao gledati Njegove blagodati.’ Tada ga je melek pomilovao po očima i vratio mu se vid, a onda ga je upitao: ‘Kakav imetak najviše voliš?’ Odgovorio je: ‘Ovce.’ Allah mu je podario jednu ovcu, a melek mu je rekao: ‘Neka ti Allah podari berićet u njoj.’ Poslije toga, kod sve trojice imetak se množio i povećavao, tako da je bivši gubavac imao punu dolinu deva, bivši ćelavac punu dolinu krava, a bivši slijepac punu dolinu ovaca.

Ozdravili, pa na bolest zaboravili

Kada su počeli uživati u svom bogatstvu i zdravlju, i kada su bili potpuno zaboravili svoje prijašnje stanje, Allah je bivšem gubavcu poslao meleka u liku gubavca i on mu je rekao: ‘Ja sam jadan i bijedan čovjek, niko, poslije Allaha, ne želi i ne može da mi pomogne osim tebe, zato te molim, tako ti Onoga Koji ti je dao tako lijepu i nježnu kožu, da mi dadneš jednu devu kako bih mogao nastaviti svoje putovanje.’ Bivši gubavac mu je odgovorio: ‘Nemoj da mi dosađuješ, ja sam zauzet čovjek i nemam vremena za tebe.’ Tada mu melek reče: ‘Kao da te ja odnekud poznajem, da ti nisi bio onaj gubavac što se svijet zgražavao na njega zbog njegove bolesti i bijednog stanja?’ Odgovorio je: ‘Ne, ja sam ovo bogatstvo naslijedio od svojih predaka.’ Onda mu je melek rekao: ‘Ako si slagao, neka te Allah vrati u stanje u kakvom si bio.’ Allah je zatim bivšem ćelavcu poslao meleka u liku ćelavca, i melek mu je rekao: ‘Ja sam čovjek bijednik i nevoljnik, i niko mi osim tebe ne može pomoći, pa te molim, u ime Onoga Koji ti je podario tako lijepu kosu, da mi dadneš jednu kravu kako bih nastavio putovanje.’ Bivši ćelavac mu je odgovorio: ‘Ja sam zauzet čovjek i nemam vremena za tebe.’ Tada mu je melek rekao: ‘Kao da te ja odnekud poznajem, da ti nisi onaj ćelavac od kojeg je svijet bježao i zgražavao se nad njegovom bolešću i siromaštvom?’ Odgovorio je: ‘Naprotiv, ja sam ovaj imetak naslijedio od svojih predaka.’ Melek mu je rekao: ‘Ako si me slagao, neka te Allah vrati u ono stanje u kojem si bio.’ Zatim je melek došao slijepcu u njegovom prijašnjem obliku, i rekao mu: ‘Ja sam slijep i siromašan čovjek, a putnik sam. Meni danas, nakon Allaha, ne može niko pomoći osim tebe. Molim te u ime Onoga Koji ti je podario vid da mi dadneš jednu ovcu, kako bih se sa njom pomogao na svome putu.’ Bivši slijepac mu je odgovorio: ‘I ja sam nekada bio slijep kao ti sada, pa mi je Allah povratio vid, zato uzmi ovaca koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, danas ti neću ništa zabraniti da uzmeš, radi Svemoćnog i Uzvišenog Allaha.’ Melek mu tada reče: ‘Zadrži sav svoj imetak, meni ne treba ništa, vas trojica ste bili samo iskušani od Allaha, dž.š. Znaj da je Allah zadovoljan tobom, a da se rasrdio na tvoja dva druga i vratio ih u stanje u kojem su bili.”’ (Muttefekun alejhi)

Saff.ba