Mi smo zemlja koja ima optimalne uslove za proizvodnju hrane. Imamo kapacitete da možemo hraniti cijelu Jugoistočnu Evropu

Visits: 1458 Today: 2

Mi smo zemlja koja ima optimalne uslove za proizvodnju hrane.
Imamo kapacitete da možemo hraniti cijelu Jugoistočnu Evropu.
Jusuf Arifagić
“Svaki musliman koji posadi neku voćku ili posije neki usjev, sve što se pojede od njihovih plodova od čovjeka, ptica ili životinja, to će mu biti sadaka.” (Buhari, 5/3. I Muslim, 1553.)
“Nema bolje hrane od one koju čovjek pojede od rada svojih ruku” (Buhari)

Video pogledajte OVDJE

IKRE-Uči,čitaj