Koliko traže žene za mehr u Sarajevu?

Visits: 632 Today: 1

U Bosni i Hercegovini se veliki broj parova nakon općinskog vjenčaju i po šerijatu, a ono što je zanimljivo u sklapanju ovih brakova jeste svakako i mehr, odnosno darovanje mlade.U šerijatskom braku postoje dva mehra. Jedan se daje odmah kao vjenčani dar, a u slučaju razvoda muž je dužan ženi isplatiti iznos koji je dovoljan za minimalno tri mjeseca normalnog izdržavanja.Mehri muedžel je vjenčani dar i mora se isplatiti ženi nakon vjenčanja ili ako nije u situaciji tad, onda prvom prilikom. U slučaju razvoda mora joj isplatiti cijeli iznos koji je ugovoren. Mehr je ono što žena sama odredi da želi.Za naš portal govorile su žene koje su sklopile šerijaske brakove u Bosni i Hercegovini, pa u nastavku pročitajte šta to najviše kao dar traže žene iz naše zemlje.“Budući mladenci se dogovaraju o visini mehri muedžela. Buduća mlada već zna finansijsko stanje svog muža pa u skladu s tim (bi trebala) i da traži poklon. Šerijatski brak se sklapa u našoj zemlji nakon civilnog, i obično se vjenčanje održi u džamiji koja ima prostor za šerijatsko vjenčanje. Ja lično sam se vjenčala u Hadžijskoj džamiji”, kaže za Source Amela Beha.

Šerijatski brak se sklapa pred ovlaštenim licem od strane Islamske zajednice, i potrebna su dva muška svjedoka ili jedan muški, a dvije žene. Uslovi za brak su da su mladenci punoljetni, psihički zdravi, da ni jedno nije prisiljeno na brak, da nisu u srodstvu po krvi, mlijeku ili tazbinstvu. Mladoženja tri puta nudi brak, mlada tri puta prihvata bračnu ponudu, kadija pita svjedoke da li su čuli izjave mladenaca, kada oni potvrdno odgovore, uče se tekbiri, odlomak iz Kur’ana, dova i time je šerijatski brak sklopljen i pravno, po Šerijatu valjan.“U mom slučaju, sa svojim mužem te njegovim i mojim roditeljima sam razgovarala o datumu. Javili smo islamskoj zajednici o datumu i mjestu vjenčanja. Na dan vjenčanja njegova bliža rodbina je došla po mene, otisli u džamiju i obred je počeo. Efendija je proučio ajete iz Kur’ana, hadise vezane za bračni život. Potom je tri puta upitao mog muža: Nudiš li brak Azri? Potvrdio je tri puta, zatim je mene tri puta upitao: Prihvataš li brak od Armina? Potvrdila sam tri puta, pitao svjedoke da li su čuli odgovore. Onda me je upitao šta ja želim kao mehr, odgovorila sam da želim vrijednost odlaska na hadždž”, rekla je za naš portal Azra Kaminić.“Ja sam trazila 3kg zlata i hodža mi je rekao da budem realnija jer su 3kg zlata oko 70.000 KM. Ja sam onda tražila uz dogovor s njim 500g zlata”, rekla je za naš portal Kadrić I. iz Sarajeva.“Mlada može tražiti šta želi, a u skladu sa materijalnim mogućnostima budućeg muža. Bila sam na vjenčanju gdje je žena tražila samo jednu hurmu, druga zlatni prsten, treća “Mesneviju”, četvrta hadždž kad muž bude u mogućnosti, iako je preporuka Poslanika Muhammeda savs da žena traži skroman mehr-zbog bereketa u braku. Mnoge znaju pretjerati sa zahtjevima, ali …k’o žensko”, kaže nam Amela Beha.“Kao mehr, mlada ima pravo da traži sve što želi, u mom slučaju je to bio odlazak na hadždž, zračnim putem, jer se i to pita, kako želim da idem. Međutim, efendija je također spomenuo da ako mlada traži manji iznos, to je bolje, tačnije to je ona bolja”, rekla nam je Minela Duranović.

Mehr bi trebao muž isplatiti odmah nakon vjenčanja, ako ne tada onda čim bude u prilici, a najkasnije u slučaju razvoda. Žena može da svom mužu “halali” cijeli mehr ili dio mehra, a ne mora.“Pošto naša država ne priznaje šerijatski zakon, ovdje isplata mehra ide na savjest i obraz muža, znači nema pravnog načina da žena muža natjera da isplati njen mehr. Ja sam tražila 10.000 KM, a moj muž je poduplao i rekao kadiji da on želi da moj mehri muedžel bude 20.000 KM i taj iznos je i upisan u naš vjenčani list”, kaže Amela Beha.Ukoliko dođe do razvoda ne ženinom krivnjom muž ako nije ranije isplatio, mora da joj isplati ugovoreni mehr. Ako joj je mehr već isplatio, onda mora da joj isplati novčana sredstva ili da joj da u zlatu dovoljno za minimalno tri mjeseca normalnog života za sve njene potrebe: račune, hranu, obuću itd.“Kada sam se udavala za muža šerijatski on je već jednom bio oženjen šerijatski i ima dijete iz prvog braka. Njegova bivša žena se udala ranije, pa je kao i to bila olakšavajuća okolnost. Kada smo pitali efendiju šta će vezano za mehr bivšoj ženi on je samo upitao da li redovno uplaćuje alimentacuju, naravno da da, pitao je iznos i zaključio da joj nije ništa više dužan”, rekla nam je Kadrić I.“Ukoliko i dođe do razvoda treba imati na umu da je mehr dug prema ženi i razvod je zadnji rok isplate tog mehra. U slučaju da žena umre, a nije isplaćen mehr dužan ga je isplatiti njenim nasljednicima, tj. djeci ako ih ima. U svakom slučaju to se mora isplatiti zato se i preporučuje da se ne uzima prevelik mehr da ne bi kasnije došlo do problema među supružnicima gdje muž ne bi imao dovoljno da taj mehr isplati”, kaže Azra Kaminić.

“Ako nije isplatio mehr znači da se “pozdravio ” s pameću pa se ne boji Allahove kazne, i takav ne/karater se može ponovno oženiti. Ulema ne smije nekome odbiti da ga vjenča, na osnovu tvrdnje bivše žene da joj muž duguje mehr”, kaže Amela Beha za Source.

Novinarka: Merima Druškić/source.ba