Kad udjeljuješ sadaku, reci:

Visits: 15201 Today: 1

Svi smo potrebni sadake i dobročinstva. Osmijeh u lice tvog brata muslimana je sadaka.
Zdrava osoba to treba prije nego bolesna, a bolesna nakon što ozdravi, i živi to trebaju činiti za mrtve.
I kad udjeljuješ sadaku, reci: ‘Allahu moj, ovo je sadaka za svakog muslimana i muslimanku, za žive i mrtve muslimane!’, kako bi zaradio milione sevaba.
Budi zahvalan, bez obzira na krize i nevolje! Budi strpljiv, jer se čudo događa u sekundi, a ne mjesecima i godinama.
Nevoljnik može tugovati i plakati zbog nevolje koja ga je zadesila, i opet zaspati. Ali, Uzvišeni Allah ne spava i ne obuzima Ga umor ni san od upravljanja tvojim poslovima i tvojom sudbinom. On priprema planove za tebe u svijetu gajba, i kada bi znao za njih plakao bi od sreće i radosti.
Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: ”Kada bi se nebesa srušila na Zemlju, Allah bi bogobojaznim ljudima dao izlaz. Zar ne znate za Allahove riječi: ”A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada.” (Et-Talak, 2.-3.)”
Abdusamed Nasuf Bušatlić – Saff