ELVEDIN PEZIĆ: DA LI JE MUSLIMANU DOZVOLJENO TETOVIRANJE?

Visits: 14212 Today: 3

Islam strogo zabranjuje TETOVIRANJE !
Tetoviranje se u islamu smatra velikim grijehom !
Vjerodostojni hadisi strogo zabranjuju tetoviranje !
Zabrana tetoviranja podjednako se odnosi na muškarce i žene !
Pare koje se zarade od tetoviranja drugih su haram !
Pare date za uslugu tetoviranja potrošene su na haram način !
Kao i svaki drugi grijeh, insan se može pokajati od tetoviranja !
Osoba koja se pokaje od grijeha tetoviranja ako ima mogućnost da ukloni tragove tetovaže treba da to uradi, ako ne može da ih ukloni samo pokajanje, sa svim uvjetima da bi pokajanje bilo potpuno, dovoljno je !

Uvaženi i cijenjeni brate u islamu, moramo priznati sami sebi da živimo u čudnom vaktu. Jedna od odlika ovog doba jeste i to što se ljudima kao autoriteti nameću oni koji to nikako ne zaslužuju. Tako ćemo vidjeti da muslimanska omladina u svakodnevnom životu kroz mnoge postupke nastoji da oponaša nekog od igrača, pjevača, manekana i sl. Jedna od stvari putem koje se manifestuje oponašanje tih ljudi jeste i tetoviranje tijela. Nažalost, mnogo je muslimana, a naročito omladine, koji se, nesvjesni kako islam gleda na taj postupak, upuštaju u takvo djelo.

Što se tiče islama, po islamskom učenju, čovjeku je strogo zabranjeno da tetovira tijelo, bez obzira na to šta se na tijelu tetovira.
Od Abdullaha ibn Omera, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik prokleo ženu koja tetovira i onu koju tetovira. (Buhari)

Omeru, r.a., dovedena je žena koja tetovira, pa je kazao: ‘’Zaklinjem vas Allahom, da mi kažete šta ste čuli od Allahovog Poslanika u pogledu tetovaže.’’ Kazao je Ebu Hurejre, r.a.: ‘’Pa sam ustao i kazao: ‘O vođo pravovjernih, ja sam čuo Allahovog Poslanika da govori o tom pitanju.’ ‘Šta si čuo’, upita Omer. ‘Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Ne tetovirajte (u ženskome rodu) i nemojte tražiti da vas tetoviraju.’’’ (Buharija)
Od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a., prenosi se da je kazao: ‘’Uzvišeni Allaha je prokleo žene koje tetoviraju i one koje traže da ih tetoviraju.’’ (Buhari)

Svi hadisi koje smo citirali izrečeni su u ženskome rodu, ali to ni u kojem slučaju ne znači da je to postupak zabranjen samo ženama, već se podjednako odnosi i na muškarce, a razlog izricanja spomenutih hadisa u ženskom rodu jeste što su to u tom periodu činile isključivo žene i to je tada bilo svojstveno njima.

Nakon što je komentarisao hadise o zabrani tetoviranja, poznati islamski klasik, hafiz Ibn Hadžer kazao je: ‘‘U tom propisu ne postoji razlika između muškarca i žene.’’ (Fethul-bari, 10/372)

A Allah najbolje zna.

Elvedin Pezić