Danas je godina i po od preseljenja na Bolji svijet moje Nudžejme, moje Ljepotice

Visits: 1409 Today: 1

Danas je godina i po od preseljenja na Bolji svijet moje Nudžejme, moje Ljepotice, Sina, Žepke…
To je 18 mjeseci sabura, dova, tuge, suza, uzdaha i lijepih, upečatljivih i nezaboravnih snova…
Danas je srijeda, kao što je i toga 25. novembra 2020. godine, kada je u sabahski vakat preselila na Bolji svijet, bila srijeda…
Allahu, počasti je uživanjima u Berzahu, smjesti je u Hlad Arša na Kijametu i zajedno sa svima nama uvedi je u Firdevs!
Amin!

Nezim Halilovic Muderris