Pet hadisa o tome kako biti najbolji vjernik

Visits: 745 Today: 1

U osobnom razvoju ima mnogo stvari na koje se treba fokusirati kako bi postali najbolji u onome što radimo. Također je mnoštvo savjeta koje bismo mogli proučavati u vezi s tim kako biti najbolji u ovosvjetskim poslovima. Međutim, u ovoj seriji članaka ćemo istražiti kako biti najbolji u Allahovim očima. U ovom članku, kao i nekoliko budućih članaka, tražićemo hadise koji su fokusirani na osobine najboljih muslimana.

Kao vjernici, stalno moramo težiti da budemo najbolji, pa slijedimo onda hadise koje ćemo navesti i nastojmo biti najbolji u Allahovim očima, jer u konačnici, biti najbolji na dunjaluku ne isplati se, ako Allah nije zadovoljan tvojim životom.
“Najbolji musliman je onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani.” (Muslim)

Da bi bili najbolji vjernici, moramo biti najmiroljubiviji. Ljudi trebaju da se osjećaju sigurno u našem prisustvu i to ne samo fizički sigurni, već sigurni i od našeg jezika najprije. Pogledajte sebe i iskreno analizirajte svoj način života, a onda se zapitajte: “Da li često govorim loše stvari drugima ili o drugima? Da li se ljudi boje mene i strahuju da ću im učiniti nasilje? Da li se ljudi boje da mi vjeruju?”

Ova pitanja su vrlo važna, jer nam pomažu da prerastemo u ljude u čijem se prisustvu drugi osjećaju sigurno. Opće je pravilo “Nema nanošenja štete”, a to je jedan od temeljnih principa islam.

“Najbolji od vas su oni koji su najboljeg ahlaka i ponašanja.” (Buhari)

Naša vjera podstiče lijepo ponašanje i ahlak. Način na koji se odnosimo prema ljudima, znak je koliko ispravno smo razumijeli našu vjeru.
Nažalost, neki ljudi postanu surovi, grubi i arogantni onda kada počnu prakticirati islam, što je suprotno onome čemu nas islam uči. Da bi bili najbolji vjernici moramo stalno biti najljepšeg ponašanja i prilikom međuljudskih odnosa s drugima. Lijepo ponašanje je neophodno za usavršavanje našeg imana.

“Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima.” (Darekutni, hasen)
Islam nije sebična religija i nije stvar privatnog i ličnog ibadeta. Najbolji muslimani su oni koji posvećuju svoje živote služenju ummetu u ime Allaha.

Svaki od nas ima različite vještine i znanja koje mogu biti upotrebljene za dobrobit zajednice. Dužnost nas kao muslimana je da koristimo te vještine za dobrobit islamskog ummeta, umjesto da se fokusiramo samo na sebe. Neka bitan dio vašeg života bude služenje zajednici u kojoj živite, jer to je ono što musliman radi.

“Najbolji od vas su oni koji uče Kur’an i druge njemu podučavaju.” (Darimi, sahih)
Kur’an je temelj naše vjere. Naša je dužnost da ga proučavamo, razumjevamo ga, vježbamo, živimo u skladu s njim i druge njemu podučavamo. Najplemenitija stvar kojoj musliman može posvetiti svoj život, jeste proučavanje i poučavanje Kur’anu.

To uključuje podučavanje ljudi kako da ispravno uče Kur’an. Dakle, časovi iz tedžvida, tefsira, arapskog jezika, hifza… Pronađimo način kako da budemo dio ovog plemenitog procesa, kako bi i mi bili među najboljim u ovom ummetu.

“Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici.” (Tirmizi, sahih)
Kako se odnosimo prema našoj porodici u privatnosti, onda kada nas niko ne posmatra, pravi je test za našu vjeru i karakter. Lako je praviti se skrušen, pobožan i lijepo odgojen u javnosti. Međutim, da li smo pravedni, skromni, puni ljubavi, nježnosti i lijepog odgoja u našim kućama, pravi je dokaz naše vjere.

Da bismo bili najbolji, trebamo slijediti Poslanikov, a.s., sunnet i prema našim porodicama se ponašati lijepo. Pravi vjernik je dobar musliman, kako u javnosti tako i privatno u porodici.

Rezime

Da rezimiramo. Iz ovih pet hadisa naučili smo da je najbolji musliman onaj koji:

 ne nanosi štetu drugima
 ima lijep ahlak i ponašanje
 korisiti svojoj zajednici
 uči Kur’an i druge njemu podučava
 postupa lijepo prema svojoj porodici

Potrudimo se da vježbamo navedeno iz ovih pet hadisa. Ako Bog da, u narednom periodu ću objaviti još jedan članak sa fokusom na još pet osobina najboljih vjernika.

Autor: Ismail Kamdar
Izvor: islamicselfhelp.com
Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić