Vrijednost ličnog udjeljivanja sadake

Lično udjeljivanje siromahu sprječava od lošeg završetka. Zbog toga se prenosi da je Harise, r.a., koji je oslijepio pred kraj svoga života, zategao konopac do vrata svoje sobice a pored vrata bi postavio zdjelu sa hurmama. Kad bi mu došao siromah i nazvao mu selam, uzeo bi hurmi, a zatim se uz konopac približio siromahu kako bi mu ih dodao.Njegova djeca su mu govorila: „Mi možemo to za tebe uraditi“ – ali bi on odgovarao: „Lično udjeljivanje siromahu štiti od lošeg završetka.“Sevapi od sadake bivaju ubilježeni i prije nego što sadaka dospije u ruku siromaha. Ona se neprestano množi i umnožava sve do granice koju Allah odredi. To je značenje Poslanikovih, a.s., riječi: „Kada čovjek dadne sadaku, ona padne u Rahmanovu ruku koju On uvećava sve dok ne postane poput brda Uhud.“

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: Kako da zaradite 2500 dobrih djela u jednom danu?

Znate li kako da u jednom danu zaradite 2500 dobrih djela, i to na veoma jednostavan i lahak način?Poslušajte slijedeći savjet Muhammeda, s.a.v.s., i pročitano primijenite u praksi.Abdullah ibn ‘Amr, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Imaju dvije lahke stvari, koje malo ko od ljudi čini, a one će onoga, ko ih bude ustrajno činio, uvesti u džennet.””Koje su to dvije stvari, Allahov Poslaniče?” – upitali su ashabi.”Da poslije svakog propisanog namaza, po deset puta kažete ”Subhanallah”, ”Allahu ekber” i ”Elhamdulillah”, i da, kada krenete u postelju, iste ove riječi proučite 100 puta (33, 34, 33), što je ukupno 250 dobrih djela, a na vagi će vrijediti kao 2500. Ko od vas može, u toku jednog dana i noći, uraditi 2500 loših djela (pa da mu to pobriše njegova dobra djela)?”, odgovorio je on.”A kako to da mali broj ljudi radi ove dvije stvari, iako su lahke?” – upitali su ashabi ponovo.”Pa tako što vas šejtan poslije namaza i prije spavanja zaposli raznim stvarima i zaboravite ih uraditi.” – odgovori Poslanik,s.a.v.s..(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga: Ahmed, 6498., Buharija u ”Edebu-l-mufredu”, br. 1216., Ebu-Davud, 1502., Ibn Madže, 926.,)Ovo je divan savjet za sve nas. Nemojte da nas šejtan zabavi drugim stvarima pa zaboravimo učiti Kur’an i spominjati Allaha.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić