Vrijednost ličnog udjeljivanja sadake

Visits: 611 Today: 1

Lično udjeljivanje siromahu sprječava od lošeg završetka. Zbog toga se prenosi da je Harise, r.a., koji je oslijepio pred kraj svoga života, zategao konopac do vrata svoje sobice a pored vrata bi postavio zdjelu sa hurmama. Kad bi mu došao siromah i nazvao mu selam, uzeo bi hurmi, a zatim se uz konopac približio siromahu kako bi mu ih dodao.Njegova djeca su mu govorila: „Mi možemo to za tebe uraditi“ – ali bi on odgovarao: „Lično udjeljivanje siromahu štiti od lošeg završetka.“Sevapi od sadake bivaju ubilježeni i prije nego što sadaka dospije u ruku siromaha. Ona se neprestano množi i umnožava sve do granice koju Allah odredi. To je značenje Poslanikovih, a.s., riječi: „Kada čovjek dadne sadaku, ona padne u Rahmanovu ruku koju On uvećava sve dok ne postane poput brda Uhud.“

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: Kako da zaradite 2500 dobrih djela u jednom danu?

Znate li kako da u jednom danu zaradite 2500 dobrih djela, i to na veoma jednostavan i lahak način?Poslušajte slijedeći savjet Muhammeda, s.a.v.s., i pročitano primijenite u praksi.Abdullah ibn ‘Amr, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Imaju dvije lahke stvari, koje malo ko od ljudi čini, a one će onoga, ko ih bude ustrajno činio, uvesti u džennet.””Koje su to dvije stvari, Allahov Poslaniče?” – upitali su ashabi.”Da poslije svakog propisanog namaza, po deset puta kažete ”Subhanallah”, ”Allahu ekber” i ”Elhamdulillah”, i da, kada krenete u postelju, iste ove riječi proučite 100 puta (33, 34, 33), što je ukupno 250 dobrih djela, a na vagi će vrijediti kao 2500. Ko od vas može, u toku jednog dana i noći, uraditi 2500 loših djela (pa da mu to pobriše njegova dobra djela)?”, odgovorio je on.”A kako to da mali broj ljudi radi ove dvije stvari, iako su lahke?” – upitali su ashabi ponovo.”Pa tako što vas šejtan poslije namaza i prije spavanja zaposli raznim stvarima i zaboravite ih uraditi.” – odgovori Poslanik,s.a.v.s..(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga: Ahmed, 6498., Buharija u ”Edebu-l-mufredu”, br. 1216., Ebu-Davud, 1502., Ibn Madže, 926.,)Ovo je divan savjet za sve nas. Nemojte da nas šejtan zabavi drugim stvarima pa zaboravimo učiti Kur’an i spominjati Allaha.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić