Želiš li da ti Allah pokrije sramote na Sudnjem danu?

Visits: 3218 Today: 2

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ako želiš da ti Allah pokrije sramote na Sudnjem danu, onda se drži sljedećih uputstava i uzroka koji vode do tog uzvišenog stepena:Nemoj nikada osramotiti nijednog muslimana ni muslimanku, i nemoj se nipošto radovati njihovoj sramoti;Nemoj se radovati iskušenju svoga brata muslimana i sestre muslimanke koji su upali u stupicu grijeha, jer možda će Allah njima oprostiti, a tebe staviti na slično iskušenje;Nemoj ni na koji način raditi na tome da osramotiš onoga ko je zapao u iskušenje grijeha, jer vrata tevbe i pokajanja otvorena su do Sudnjega dana. Možda će se on pokajati i Allah će mu oprostiti, a tebi osta grijeh sramoćenja brata muslimana ili sestre muslimanke;Trudi se koliko god možeš da pokriješ tuđe sramote i mahane.Ako uspiješ u svemu ovome, onda znaj da si ti ozbiljan kandidat da ti Allah pokrije sramote na Danu najvećeg straha.Allaha molimo da nam pokrije sramote na dunjaluku i na Ahiretu, da nas uputi na iskreno pokajanje, da nam oprosti grijehe i da nas, Svojom milošću, uvede u Džennet. Amin!

Pročitajte još: Muderrisova hutba: Petoro umrtvljuje ljudska srca

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Tema današnje hutbe je Petoro umrtvljuje ljudska srca. Govorim na pomenutu temu u želji da otkrijemo tih pet opasnosti i ne dozvolimo da iste umrtve i unište naša srca.Imam Ibn Kajjim El-Dževzi pišući na ovu temu kaže da su to: 1) Pretjerani kontakti sa ljudima; 2) Prevelika nada; 3) Vezivanje za nekoga ili nešto mimo Allaha, dželle še’nuhu; 4) Pretjerivanje u jelu i 5) Pretjerano spavanje. On pomenute stvari detaljno pojašnjava, a ja to u današnjoj hutbi zbog kratkoće vremena činim inša-Allah sažeto.

Pretjerani kontakti sa ljudima:
Oni braćo i sestre čovjeka udaljavaju od Allaha, azze ve dželle, jer se čovjek na taj način opterećuje stvarima koje ga se uglavnom ne tiču, nerijetko slušajući ono što mu ne koristi i na taj način gubi vrijeme ili sluša nešto što je loše, što na njega ostavlja loš trag, a on toga ponekad nije ni svjestan. Ti kontakti i druženja često prerastu u čistu dunjalučku korist, a ponekad se pretvaraju i u neprijateljstvo. Moramo priznati da sve manje imamo pravih bratskih kontakata i da naša komunikacija sa rodbinom, komšijama i poznanicima ima primjesa čisto dunjalučkih interesa.Kaže mi jedan moj dobri hadžija, koji je kao službenik Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine otišao u penziju, da mu sinčić primijeti: “Babo, ti kako ode u penziju niko nas više ni na iftar ne zove!?” A dok je bio na poziciji da pomogne, a hvala Allahu htio je i mogao pomoći, imao je više poziva na iftare nego što ima dana u ramazanu.Priznajmo braćo i sestre, da nam fali bratskih selama, susreta i muhabeta, fali nam bratskih osmijeha, bratskog stiska ruku, bratskih zagrljaja, fali nam riječi podrške, pohvale i zahvale, jednom riječju fali nam tih starih širokih bosanskih grudi i pleća!Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 67. ajetu Sure Ez-Zuhruf:Prijatelji će toga Dana (na Sudnjem danu) jedni drugima biti neprijatelji, osim bogobojaznih.Braćo i sestre, na Sudnjem danu će i prisni prijatelji jedni drugima biti neprijatelji, osim muttekija (bogobojaznih). Zato sebi za prisne prijatelje uzimajmo isključivo one koji se boje samo Allaha, subhanehu ve te’ala, i koji će nas stalno podsjećati na našeg Stvoritelja i polaganja računa pred Njim!Prema tome vjernici se susreću u ime Allaha, subhanehu ve te’ala, međusobno se savjetuju i pomažu, vole se i čuvaju vrijeme kao veliku blagodat, pa se trudimo da i mi budemo takvi!

Prevelika nada:
Ona je nepregledno more kojem se ne nazire kraj i varljiva ljepota, koja ne donosi sreću. Vjernik treba da se stalno trudi da jača iman i da se priprema za budući svijet, kroz činjenje dobrih djela i čuvanje od grijeha i da se svi njegovi dunjalučki planovi i poslovi vežu za Allaha, azze ve dželle, i Ahiret.Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Ahmed, u Musnedu:Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dunjaluk je kuća, onome ko nema kuće, imetak onome, ko nema imetka i za njega sakuplja onaj ko nema pameti!” (Ahmed)U drugoj predaji koju bilježi imam Hakim stoji:Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Primakao se Sudnji dan, a ljudi povećavaju žudnju za dunjalukom i tako se od Allaha samo udaljavaju!“ (Hakim)Emevijski halifa Abdu-l-Aziz ibn Mervan na smrti je naredio da mu donesu ćefine u koje će nakon smrti biti zamotan. Kada su mu ih donijeli i stavili pred njega, rekao je: „Subhanallah (Slava Allahu), je li moguće da od dunjaluka i silnog bogatstva koje sam posjedovao neću ponijeti ništa osim ova tri čaršafa u koja će zamotiti moje tijelo?!“ A onda je tužno uzdahnuo i dodao: “Dunjaluče, uistinu si ti bijedan i ništavan! Tvoje mnoštvo se na kraju pretvori u malenkost, a tvoja dužina postane simbol kratkoće i nestanka. Zaista su ljudi obmanuti tobom.”

Vezivanje za nekoga ili nešto mimo Allaha, subhanehu ve te’ala:
Ovo je braćo i sestre velika opasnost za ljudska srca, što potvrđuje 24. ajet Sure Et-Tevbe:Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese! A Allah grešnicima neće ukazati na pravi put.”Prema tome, braćo i sestre naša ljubav prema Allahu, subhanehu ve te’ala, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i džihadu treba da bude ispred svega gore nabrojanog, ako želimo da budemo spašeni na obadva svijeta.

Pretjerivanje u jelu:
Zabranjena jela dijelimo u dva dijela: a) ona koja su u osnovi zabranjena, kao: lešina, krv, svinjsko meso i meso deraćih životinja i b) ona koja su zabranjena, jer su stečena na haram način, kao što je ukradena stvar, kamata i sl.Zabranjeno je i ono što je u osnovi halal, ali ako ga prekomjerno koristimo, kao što je prejedanje, koje čovjeka odvlači od ibadeta i čini tromim i nesposobnim za ibadet.Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Tirmizija:Prenosi Mikdam ibn Ma’di, radijallahu anhu: „Čuo sam Poslanika, sallallahu aljehi ve sellem, kada je rekao: „Čovjek ne napuni goru posudu od svoga stomaka. Dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja, koji ga čine vitalnim. Ako nema drugog izbora, onda neka bude trećina za hranu, trećina za piće i trećina za disanje!“ (Tirmizija)

Pretjerano spavanje:
Ono umrtvljuje ljudsko srce, otežava tijelo, oduzima vrijeme i unosi nemar. Najbolje spavanje je ono koje je dovoljno za odmor i to onda kada čovjek zadrijema. Spavanje u prvom dijelu noći je bolje od spavanja u zadnjem dijelu noći, dok je spavanje koje je blizu krajevima dana i noći je veoma štetno. Takođe je popodnevni odmor (kajlula) veoma koristan i spada u sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.Mekruh je spavanje između sabaha i izlaza Sunca, jer je to vrijeme postizanja bereketa i dova. To je početak dana koji su muslimani, a posebno njihova ulema započinjali zikrom i učenjem Kur’ana.Braćo i sestre, čuvajmo se pomenutih pet stvari, koje umrtvljuju ljudska srca! Budimo od onih koji se natječu u dobru i pripremajmo se za Dan polaganja računa!Allahu, pomozi svoj našoj ugroženoj braći i sestrama, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Burmi i Libiji!Učvrsti nas na Tvome putu! Sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podnijeti! Pomozi nam da sačuvamo cjelovitost naše Domovine! Zločince i njihove pomagače kazni još na dunjaluku i učini ih ibretom za one koji pameti imaju! Sačuvaj nas spletki naših neprijatelja, sve njihove spletke vrati na njih i zabavi ih same sobom! Očisti naša srca i jezike od ružnih misli i govora! Oprosti našim roditeljima i dobrim precima, koji su na nas prenijeli svjetlo Dina! Uputi našu djecu i potomke i učini ih radostima naših očiju i srca i prvacima Ummeta! Oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetima, društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

saff.ba