Zašto je važno da mi i naša djeca naučimo učiti u Kur’anu?

Visits: 289 Today: 1

Zašto je važno da mi i naša djeca naučimo učiti u Kur’anu?
Prije svega zato što je Kur’an Allahov vječni govor, Uputa, Lijek, Svjetlo, Opomena, Radosna vijest, blagoslovljen od Allaha.
Drugo, zato što je nagrada za svaki proučeni harf desetorostruka.
Treće, iskreno i skrušeno učenje Kur’ana čuva čovjeka od stranputice.
Četvrto, Kur’an donosi u kuću svaki blagoslov (bereket), a udaljava svako zlo.
Peto, učenje Kur’ana jedan je od najdražih ibadeta Allahu.
Šesto, učenje Kur’ana tjera i udaljava šejtana od kuće u kojoj se uči.
Hfz Semir Imamović