Zašto je tuga loša za žene ?

Visits: 564 Today: 1

Zašto je tuga loša za žene ?
Rekao je Uzvišeni:
U suri al-Kasas:(Da se raduje i da ne tuguje)
U suri al-Ahzab:(Da bi se radovale i da ne bi tugovale)
U suri Merjem:( I melek niže nje je zovnu ” Ne žalosti se”)
U suri al- Kasas:( I ne strahuj i ne tuguj).
Ajeti su fokusirani na tugu žene, zato što je njena tuga duboka i njezini osjećaji duboki i nježni, a tuga joj smanjuje ljepotu i povećava slabost, i znanstveno tuga utiče na žlijezde ženskih hormona, koliko je tužnih koje nisu rodile, koliko je tužnih kojima opada kosa, i koliko je tužnih kojima se boja lica promijenila.
Ne uvrijedi majku ni riječju, ne budi grub prema sestri, ne zapostavljaj svoju ženu jer ne poštuje ih osim časan i ne ponižava ih osim pokvarenjak.
Ummu Davud