ZAŠTO DANAŠNJE SVADBE NISU HALAL? OBRATITE PAŽNU NA PETU I ŠESTU STAVKU:

Visits: 2226 Today: 1

ZAŠTO DANAŠNJE SVADBE NISU HALAL? OBRATITE PAŽNU NA PETU I ŠESTU STAVKU:

Kroz ovo većina muslimana prolazi: Zašto današnje svadbe nisu halal? Obratite pažnuju na petu i šestu stavku:

Zašto svadbe nisu halal?

– Jer se alkohol pije u litrima

– Igranka i kolo uz muziku

– Torta u ponoć uz tonu poljubaca, a intima mladenaca je samo za četiri zida

– Mlade više skinute nego obučene, golotinja na svakom koraku

– Dodirivanje i slikanje mladenaca prije nego postanu muž i žena

– Kum vodi mladu za ruku kao da mu je neko najrođeniji, a kuma mladoženju
– Miješanje i dodirivanje muškaraca i žena koji nisu mahremi

Započneš nešto sveto kao što je brak sa svim što Allah prezire i očekuješ napredak i bereket u životu?

Svadba se može napraviti i na halal način, samo ako ti to uistinu želiš. Ugodi Allahu, a ne narodu!

U ime Allaha…

novihorizonti.ba