ZANIMLJIVO/ Abdest i medicina: Da li se grijesi vezuju za ruke, noge, lice, uši…?

Visits: 265 Today: 2

Činjenica je da grijesi ostavljaju velike tragove na meridijane kojima protiče vitalna energija, kao i na vitalno polje koje okružuje čovjekovo tijelo. Naime, grijesi, očito je, remete to polje što se poslije odražava na čovjekovo zdravlje

Razlog leži u činjenici da se čovjek ne sastoji samo od čvrste materije već istovremeno i od atoma koji formiraju njegovo tijelo, koji u konačnom ne predstavljaju ništa drugo do elektro-hemijsku i elektro-magnetnu energiju.

Takva energija se u ovom slučaju razumijeva kao: vitalna energija koja isijava iz naših tijela i koja se zove prana ili vital force. Kakogod da se imenuje, ta energija predstavlja nešto što je realno i dokučivo.

Savremena nauka došla je do uređaja za mjerenje biorezonance, kojima se može izmjeriti količina energije u čovjeku i svakom drugom živom biću. Izumljena je također kamera pomoću koje se prave tzv. kirilianovi snimci a koji daju sliku magnetnog polja što okružuje svako živo biće. Ovo polje koje pomaže da postojimo kao živa bića poznato je kao aura ili bioplazmatsko tijelo (Barbara ( 1 988), Hands of Light, Bantam Books, A. B .I)

Akos