Utorak, 27. juna nastupa nam 9 zul-hidždže – dan Arefata

Visits: 712 Today: 3

Utorak, 27. juna nastupa nam 9 zul-hidždže – dan Arefata.
Odlike dana Arefata:
▪️Najbolji dan u godini
▪️Allah se spusti na zemaljsko nebo
▪️Najviše se ljudi oslobodi Džehennema
▪️Post toga dana briše 2 godine grijeha
▪️Usavršena vjera i upotpunjena blagodat
▪️Najbolja dova je na dan Arefata
▪️Allahu najdraža dobra djela
Postite dan Arefata 27. juna
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Post na dan Arefata iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu.” (Muslim)
Proslijedite dalje da se što veći broj ljudi okoristi, Allah vas nagradio!
prof. Abdullah Mujić