Uskoro nam stižu najbolji dani u godini…

Visits: 561 Today: 1

Uskoro nam stižu najbolji dani u godini…
🌹🕋🌹
Mi nismo otišli na hadž, ali radujmo se, pred nama je, ponovo, sjajna prilika, i van
Mekke.
• Za one koje je ramazan promijenio i koji žude za novim imanskim tuširanjem i osvježenjem,
pred nama je još jedan od svetih mjeseci, zul-hidždže.
• Ibadet u njegovih prvih 10 dana je vrijedniji od ibadeta u 10 zadnjih ramazanskih noći, a
islamski učenjaci su rekli da je razlog tome jer su u tim danima u isto vrijeme spojeni svi
temelji islama: namaz, post, udjeljivanje i hadž, što nije slučaj sa ostalim danima.
• “Tako Mi zore, i deset noći, i parnih i neparnih, i noći kad nestaje, zar to pametnom
zakletva nije?” (El-Fedžr, 1–5)
• Mnogi islamski učenjaci rekli su da se deset noći spomenutih u ovom ajetu odnose na prvih
deset dana mjeseca zul-hidžeta, a činjenica da se Allah njima zaklinje ukazuje na veliki
značaj i vrijednost ovih dana.
• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
• “Nema dana u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih dana.” (Buharija)
• Nismo na hadžu ali jesmo u prilici ispostiti ove dane.
• Nismo na hadžu, ali ćemo u ovim danima obnoviti konekciju sa Allahom kroz učenje
Kur’ana i zikrove.
• Nismo na hadžu ali ćemo u ovim danima donositi tekbire.
• Nismo na hadžu ali ćemo prinijeti žrtvu (kurban) Uzvišenom Allahu, ako smo u mogućnosti.
• Nismo na hadžu ali ćemo klanjati mnogo nafila, činiti dobročinstvo najbližima, potom
ostalima, a i potruditi se oko svih mogućih prilika za činiti dobra djela.
• Nismo na hadžu ali ćemo ove dane iskoristiti za dove, za sve ono što je potrebno našem
dunjaluku i ahiretu, pa možda sljedeće godine i budemo na hadžu.
• Nismo na hadžu, ali Gospodar onih koji jesu je isti naš Gospodar; mjesec zul-hidždže je isti
mjesec i kod nas, a na nama je da se natječemo sami sa sobom. U nama ima mnogo
potencijala, dok god dišemo sa imanom u prsima.
Hfz.Hanka Vlahovljak