“U Kur’anu ima ajet koji mi je draži od dunjaluka i svega što je na njemu.”

Visits: 466 Today: 2

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je:
“U Kur’anu ima ajet koji mi je draži od dunjaluka i svega što je na njemu.”
Ljudi ga upitaše:”Koji je to ajet?”
Ibn Mesud, radijallahu anhu, odgovori:
“Ako se budete klonili velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvest ćemo vas u divno mjesto.”
(En-Nisa, 31.)
P.S. Olahko puštamo jezike, a GIBET je jedan od VELIKIH grijeha, upamet!!!

U ime Allaha…