Tvoj prvi dan u Džennetu

Visits: 736 Today: 1

Ulaziš i vidiš rijeke, dvorce od zlata, drvorede u baščama, šatore od dragulja i odjeću od svile ikadife. Srećeš drage osobe koje nisi vidio od kako si ih u kabur spustio! Tu su, prilaze ti i selam nazivaju. Hairli dijete je pronašlo svoje roditelje i od njih se ne razdvaja! Roditelji dolaze do djeteta koje im je umrlo u ranoj ladosti i grle ga. Brat je pronašao brata koga je mnogo poželio! Bolesnik je došao potpuno zdrav, slijepac razgleda i divi se, čovjek koji je na dunjaluku imao mnogo briga u Džennetu se probudio bez ijedne brige, starac je došao u liku mladića a starica u liku mlade ljepotice!Na vratima tvoga dvorca stoji melek i traži dopuštenje da uđe. Vidiš ga i čuješ kako ti selam naziva. Dolaziš na obalu Kevsera, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ti u zlatnom peharu zahvata vode i njome te poji. Piješ a nakon toga više nikada ne ožedniš. Potom žurno krećeš u pravcu iz koga do tebe dolazi jedan divan glas. To tamoDavud, a.s., uči Allahove ajete. Odnekud se pojaviše mladići iz kanala, pa mladići iz Pećine, pa vjernik iz porodice Faraonove, i mogi drugi!Začu se poziv kakav nikada ranije niste čuli. To Stvoritelj douiva: „O stanovnici Dženneta!” Odgovorite u glas: „Odazivamo ti se, Gospodaru!”
A On, subhanehu ve te’ala, pita: “Treba li vam još nešto, da vam dam!” Odgovarate: “A šta mi to još možemo poželjeti?! Zar naša lica nisi učinio svijetlim!? Zar nas nisi uveo u Džennet?! Zar nas nisi spasio od Vatre?!” Tada Allah, dž.š., skida zavjesu između Sebe i vas i vi gledate u Njegovo uzvišeno Lice! Zamislite taj trenutak. On vas ponovo doziva, i kaže vam: „Danas na vas spuštam Svoje zadovoljjstvo i od sada se na vas nikada neću rasrditi!”Kakvo li će biti tvoje prvo jutro u Džennetu i tvoja prva noć!? Tamo nema zaduženja. To vrijeme je prošlo. Prošao je i Sudnji dan. Odvojeni su nevjernici, dvoličnjaci i pokvarenjaci i nekuda odvedeni. Više nema ratova, patnji, smutnji, briga, bolesti, problema, starosti, tjeskobe, lijekova niti inhalatora… Ima samo vječni Džennet. Tvoj Džennet. Jedino zaduženje koje u nejmu imaš je da uživaš.Pripremajte se za te trenutke. Spremajte ruho za hurije. A ja molim Milostivog da nas uvede u Džennet!

Salih M Hausić

n-um