SUPRUGA MU REKLA DA IZBACI STARU MAJKU: Njegova reakcija i odgovor zaprepastio je sve!

Visits: 2717 Today: 2

SUPRUGA MU REKLA DA IZBACI STARU MAJKU: Njegova reakcija i odgovor zaprepastio je sve!

Na svojoj svadbi sin postavi svoju majku na čelo stola. Supruga mu se primakne i upita, šta će ta starica tu. Odmah da si je izbacio sa naše svadbe.

On joj odgovori: “To je moja majka”.

Ali ona je i dalje insistirla da se ona izbaci sa njihove svadbe…

Sin priđe mikrofonu da bi čuli svi gosti i reče: “Ko će da kupi moju majku? Prodajem je danas, koju cijenu nudite, jer mi je supruga ne voli”.

Svi začuđeno su gledali u njega i niko nije odgovorio.

On priđe svojoj majci uhvati je u krilo i reče: ”Niko neće moju majku?! E pa ja je hoću”! Izađe sa svojom majkom u naručju i ostavi mladu sa gostima i ode sa majkom svojoj kući.

Nakon nekoliko dana na vrata mu se pojavi najbogatiji čovjek u tom mjestu i reče mu: “Čuo sam šta se desilo na tvojoj svadbi! Ja ti zbog toga dajem svoju kćer, jer ako ti tako paziš na svoju majku, sigurno ćeš paziti i poštovati i moju kćer”

Izvor: balkanspress

Pitanje: Da li je tacno da zena koja nije pokrivena nikad nece vidjeti Dzenet???

ODGOVOR: To nije tačno. Žena muslimanka koja nije pokrivena a izvršava druge vadžibe (namaz, post, zekat i slično) je velika griješnica zbog nepokrivanja s tim da samo nepokrivanje neće biti razlog da nikada ne uđe u Džennet. Od akide Ehli sunne vel džema’ je da će svaki veliki griješnik (onaj koji čini velike grijehe poput zinaluka, krađe, laganja, nepokrivanja i slično) ako se ne pokaje za svoje grijehe prije smrti a Allah mu ne oprosti te grijehe biti bačen u vatru i pržen u njoj shodno vličini počinjenih grijeha a da će kad tad biti izvađen iz Džehennema i ući u Džennet jer je umro na tevhidu, tj. na LA ILAHE ILLELLAH i nije činio širk Allahu. Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: “Allah neće oprostiti da mu se širk čini a oprostiće mimo toga kome hoće” (En-Nisa 48) Prema tome, nepokrivanje je velik grijeh i ona osoba koja to svjesno radi biće kažnjena žestokom kaznom ali to ne znači da nikada neće vidjeti Džennet.

mr. Zijad Ljakic / n-um.com