Šta prvo treba učiniti umrlom nakon smrti?

Visits: 135 Today: 1

Pitanje: Šta prvo treba učiniti umrlom nakon smrti?
Odgovor: Prije svega dužnost je ustanoviti smrt, što se u našem vremenu treba prepustiti medicinskim stručnjacima. Nerijetko se dešava da osoba izgubi svijest, padne u komu ili doživi tzv., kliničku smrt, potom se ponovo probudi. Stoga ne treba žuriti s opremanjem mejjita prije nego se potvrdi nastup njegove smrti.

Imam Šafija kaže: “Ako čovjeka pogodi nesreća kao: udar groma, utop, požar, pad sa stijene, pad u veliku rupu, strah od zvijeri, rata i sl., tada ne treba požurivati sa njegovim opremanjem sve dok se ne utvrdi nastup smrti. Ostaviće se dan, dva ili tri, jer postoji mogućnost da je izgubio svijest ili pao u komu.” Na drugom mjestu imam Šafija kaže: “Nasljednici umrlog ne treba da žure sa opremanjem, jer može biti samo onesviješćen. Međutim, kada vide očite znakove i uvjere se u nastup smrti treba da požure sa njegovim opremanjem.”

Prvo što će se učiniti, nakon izlaska duše, jeste zatvaranje očiju mrtvaca. Ummu Selema kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, ušao je kod Ebu Seleme (nakon što je preselio) i vidio ukočeni pogled. Zatvorio je njegove oči i rekao: “Pogled prati dušu kada izađe iz tijela.” Nakon toga Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, je učio dovu Ebu Selemi. Šeddad b. Evs kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, rekao: “Zatvorite oči mrtvima, jer pogled prati dušu i govorite samo lijepo jer meleki aminaju na ono što govorite.” Imam En-Nevevi navodi konsenzus islamskih učenjaka o zatvaranju očiju umrlom. Imam Ebu Abbas el-Kurtubi kaže: “Zatvaranje očiju umrlog je sunnet po kome rade svi muslimani.” Ovo se čini da bi mrtvac ljepše izgledao i da se prikrije promjena njegovih očiju.

Oči umrlog treba zatvoriti odmah nakon izlaska duše, prije nego se tijelo ohladi, jer je nakon toga otežano sklapanje očiju. Imam Šafija kaže: “Nakon smrti prvo treba zatvoriti oči umrlom. To će učiniti njemu bliska osoba na najblaži način.” Što se tiče ženske osobe njoj može zatvoriti oči muškarac koji joj je mahrem .

Ne postoji, koliko mi je poznato, posebna dova koja se uči pri zatvaranju očiju mrtvaca.

Dr. Safet Kuduzović