Šta je šejtanova hrana, i kojom se hranom hrani od momenta kad ga je Allah spustio na zemlju?

Visits: 1904 Today: 7

Koja je šejtanova hrana?

Ibn Kajjim rahimehullah prenosi predaj u od Katade koj i kaže: Nakon što je lblis proklet i spušten na Zemlju, upitao je Allaha:

„Gospodaru, prokleo si me, koji mi je posao?“ Allah mu odgovori: „Sihr“.

Potom je upitao: „Šta je moj kur ‘an?“ „Pjesme“, Allah mu odgovori.
„Šta je moje pismo?“ „Tetoviranje“, Allah mu reče.

Iblis ponovo upita: „Šta mi je hrana?“ „Lešina i ono pri čemu nije spomenuto Allahovo ime”, Allah mu odgovori. Ponovo ga upita: „A šta mi je piće?“ „Sve što opija“, reče mu Allah.“
„A gdje ću boraviti?“ „U čaršijama i pijacama“, Allah mu odgovori.

Potom ga upita: „Šta je moj glas?“ „Svirale“.
Na kraju je upitao: „Koje su moje zamke?“ „Žene“, odgovorio mu je Allah.

Izvor: واحة الايمان عند ابن القيم – عمر بن سليمان الأشقر
Obrada: A. Kusur, za portal RELIGIS