Šta islam kaže o trendu nosenja pocijepanje odjeće?

Visits: 929 Today: 1

Svakim danom sve je više osoba koje nose pocjepanu odjeću. Doista je čudno vidjeti da ljud nakon što su donedavno maštali da nose novu odjeću i stidili se da nose pocjepanu, dođu na nivo da ne žele da nose novo odjeću već žele da nose pocjepanu, samo zato što je to trend, samo zato što tako nosi neki glumac, igrač ili pjevač.Ljudi na svakom koraku bježe od bjede i siromaštva, ali je Allah dao da siromaštvo zavlada njihovim srcima, pa se natjeću da nose ono što nosi bjeda, i da se time ponose i od toga prave trend.Sve naopako pa hajd.Moda nošenja pocjepane odjece nosi u sebi nekoliko spornih stvari: veoma često se na taj način otkrivaju stidni djelovi tijela, u tome je jasno opanašanje mode nemuslimana, i na kraju to je izigravanje sa Allahovim blagodatima. Kada Uzvišeni Allah podari insanu blagodati, lijepo je da se tragovi toga vide na insanu.Nošenje pocijepane odjeće je u suprotnosti sa spomenutim.Gospodaru, omili nam iman i slijeđenje Suneta, a omrazi nam grijehe i slijeđenje nevjernika i griješnika! Amin. (Elvedin Pezić)

Pročitajte još: BUDI PONOSAN ŠTO SI MUSLIMAN !!!

Kada ne bi postojao drugi pokazatelj, a postoje mnogi drugi, da će islam dominirati u cijelome svijetu, osim taj što se muslimanima na svakom koraku čini nepravda, i što se prema muslimanima imaju jedni a prema ostalima drugi aršini, to je dovoljno.Na svakom koraku možete vidjeti nepravdu prema muslimanima, na svakom koraku dupli aršini jedni za muslimane a drugi za ostale. I opet sve to pod plaštom ‘demokratije’, ljudskih prava, i borbe protiv terorizma.Strpite se braćo i sestre, budite najbolji ambasadori islama.Najveća tama noći je pred zoru.Uzvišeni Allah kaže: “Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegovog uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.” (Es-Saff, 8–9)

Mr. Elvedin Pezić