Šta gubimo odlaskom iz Bosne?

Visits: 488 Today: 2

Šta gubimo odlaskom?
Djeca čiji otac ode vani da zarađuje odrastaju bez oca.
Roditelj čije djete ode vani žive bez djeteta.
Porodica koja ode vani gubi identitet,socijalni i društveni život.
Dzemat gubi džematliju, prijatelj gubi prijatelja… i svi su na gubitku.
Država gdje dođe dobiva samo radnika.
Cijena vašeg odlaska je preskupa i euri to ne mogu nadoknaditi. Ako morate da idete postavite cilj koji je ostvariv, istrajte na njemu da bi ste se što prije vratili.
Nostalgija i ljubav prema rodnom kraju vrijeme i euri ne liječe. Novac nije svrha života nego je novac sredstvo za postizanje cilja. Cilj je sreća a nema sreće sa prazninom u prsima.
Nemojte da vam život u praznini prođe.
I ❤ Bosna i Hercegovina

Nema snage niti moći osim kod Allaha Dž.š