Saobraćajni prekršaj koji me je podsjetio na polaganje računa na Sudnjem danu

Visits: 871 Today: 3

Piše: dr. Muhamed Salih Abedin / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kad sam boravio u Americi (Njujork), stiglo mi je pismo da sam počinio saobraćajni prekršaj, jer sam tog i tog dana, u toliko i toliko sati, u toj i toj ulici, autom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu.

U pismu su postavljena i sljedeća pitanja: ”Da li priznajete da ste napravili prekršaj?”, i ”Imate li prigovor na ovu kaznu?” Kazna je bila 150 dolara.

I budući da se ne sjećam da li sam prošao kroz crveno ili ne, niti znam tačne nazive ulica u Njujorku, odgovorio sam im: ”Da, imam prigovor. Nisam siguran da sam vozio ovim putem, niti da sam prošao kroz crveno svjetlo na semaforu.”

Nekoliko dana kasnije, dobio sam pismo sa tri fotografije mog automobila, jedna prije nego što je signal na semaforu prekinut, i bio je crven, druga na kojoj je moj automobil usred signala, i on je i dalje bio crven, i treća nakon što sam prošao jedan metar od signala a signal je i dalje bio crven. Dakle, nema spasa. Slike su konačan dokaz. Platio sam 150 dolara, nakon što sam priznao prekršaj i ućutao.

I jednog dana, nakon ovog prekršaja, dok sam učio suru El-Džasije, sjetio sam se ovog prekršaja kad sam došao do ajeta u kojem Allah, dželle šanuhu, kaže: ”Mi smo naredili da se zapiše sve što ste radili.” (Džasije, 29.)

U ovom ajetu je upotrijebljen termin نستنسخ) ) koji je izveden iz infinitivne osnove (نسخ) koja u arapskom jeziku znači prenijeti, prekopirati, presaditi, skenirati, pa se zato primjerak odštampane knjige naziva ”nushatun” (نسخة) ili kopija. I kao da se ovim ajetom želi reći: ”Mi smo prenijeli i vjerodostojno ”kopirali” sva vaša djela koja su zapisali meleki pisari, i pohranili u knjigu koju ćete dobiti na Sudnjem danu.”

Bio sam zaprepašten nakon učenja ovog ajeta i naježio sam se od straha. Dragi Allahu, ovo je kamera koju je napravio čovjek i ne može se pobjeći od nje. Pa šta onda reći na ”fotografiranje”, ”snimanje” i ”skeniranje” naših djela od strane Gospodara ljudi, i gdje da se bježi?

Sva naša djela su zapisana, ”skenirana” i pohranjena u Knjizi koja se čuva na sigurnom mjestu, ne oštećuju je klimatski faktori, kao što su uragani, vjetrovi ili kiša, i ne može se ukrasti, niti piratizirati.

O moj Bože, svi grijesi su zabilježeni, sa datumima, mjestom događaja, ljudima, ciljevima, okolnostima i motivima. Sve je snimljeno, u audio i video formatu.

I sve će to biti predočeno čovjeku na Sudnjem danu, kao što se navodi u ajetu: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. ‘Teško nama’ – govorit će – ‘kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!’ – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49.)

Milostivi Allahu, opskrbi nas iskrenom tevbom prije smrti, oprosti nam grijehe, sačuvaj nas sramote na Sudnjem danu, i učini nas od onih kojima će knjiga njihovih djela biti data u desnu ruku i koji će vječni Džennet nastaniti. Amin!

saff.ba