PROBLEM SIHRA KOD DJECE

Visits: 504 Today: 1

PROBLEM KOD DJECE | TRETIRANJE PROBLEMA
Mnogo slučajeva sam imao u Beču u ovom kratkom periodu da se roditelji žale da njihova mala djeca imaju određene simptome. Najčešće kod beba bude dug plač, u pola noći se beba probudi i plače neutješno, čudan osip kod beba i sl.
Kod djece od 4-5 godina pa gore se pojavljuju simptomi straha, gušenja, depresije i sl.
Ovdje imamo nekoliko mogućih situacija:

  1. Da su roditelji ili roditelj bolestan pa džin iz roditelja i na dijete napada
  2. Da je dijete direktno pogođeno sihrom/džinom/urokom/zavišću
  3. Da su svi ukućani pogođeni sihrom/džinima/uzrokom/zavišću
    Šejh Halid Hibši je savjetovao da kad se sazna da je jedna osoba bolesna u nekoj kući da bi dobro bilo učiti rukju svim ukućanima.
    Zato u ovim situacijama kad djeca počinju osjećati simptome, najbolje da se svim ukućanima uči rukja, vidi se stanje i napravi dijagnoza pa se napravi program rada/liječenja kući.
    Allah da pomogne i nas i vas.


Muhamed M. Jušić