Poziv na post u subotu, 29. august 2020. g.

Visits: 540 Today: 1

Poštovana braćo i sestre, podsjećamo vas da je u subotu, 29. august 2020.g., deseti dan mjeseca muharrema , tj. dan Ašure, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, inšallah. Na svakom je da se trudi i da sebe i svoje ukućane podstakne na post ovog dana, jer prenosi Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu dana Ašure pa je rekao: ‘Briše grijehe počinjene prethodne godine.” (Muslim)

Iz ovog hadisa vidimo da je pripremljena velika nagrada onome ko ovaj dan provede u postu. Pored posta dana Ašure, desetog dana muharrema, lijepo je postiti i deveti dan, zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ako dočekam narednu godinu, postit ću i deveti dan.” (Muslim) Na osnovu ove predaje, imam Šafija, Ahmed i Ishak rekli su da je pohvalno postiti i deveti i deseti dan muharrema, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio deseti dan, a imao je namjeru da naredne godine posti i deveti.
_________________________

Neke slabe i lažne predaje o muharremu i postu dana Ašure

”Ko bude postio posljednji dan mjeseca zul-hidždžeta i prvi dan mjeseca muharrema, taj je zapečatio godinu sa postom i otpočeo dolazeću godinu sa postom. To mu je iskup od grijeha za pedeset godina.” (Lažna predaja u čijem se lancu prenosilaca nalaze dva lažova Herevi i Vehb)

”Ko isposti Ašuru bit će mu upisano kao da je klanjao i postio sedamdeset godina. Dat će mu se sevap deset hiljada meleka i sevap sedam nebesa. A kod koga bude iftario vjernik, kao da je kod njega iftario ummet Muhammeda. Ko nahrani gladnog tog dana, kao da je nahranio siromahe ummeta, a ko pomiluje jetima po glavi, povećat će mu se za svaku dlaku stepeni u Džennetu.” (Lažan hadis u čijem se lancu prenosilaca nalazi Habib b. Ebu Hubejj koji je lažov)

”Nuh, alejhis-selam, iskrcao se na dan Ašure na brdo Džudijj, pa je postio taj dan i naredio je post onima koji su bili sa njim.“ (Slab hadis u čijem se lancu prenosilaca se nalazi Osman b. Metar)

”Niko neće zaplakati na ovaj dan zbog ubistva Husejna a da na Sudnjem danu neće biti sa odabranim poslanicima.” (Ova je predaja lažna, kao i druge predaje koje govore o naricanju u ovom danu)

Neophodno je znati da nema posebnog ibadeta na dan Ašure, izuzev posta. Nije propisano taj dan obavljati posebne namaze na kojima se uči po stotinu puta Ajetul-kursijja, niti provoditi noći u igri i zabavi, niti oplakivati Husejna, kao što rade rafidije – šiitska sekta. Ono što je vjerodostojno preneseno jeste samo post desetog dana muharrema.

Iz teksta: U susret mjesec muharremu – Sead Kumro

n-um