Ponesi ih sa sobom u džennet, sine moj

Visits: 406 Today: 1

“Otišao je da im pokuša naći nešto hrane.
I našao je ove kekse.
Za svog sinčića.
Kad se vratio, njegov sin i supruga bili su mrtvi.
Ubili su ih Izr4elci.
“Ponesi ih sa sobom u džennet, sine moj.”
(Bilal Halid) prenosi senzor.ba