Podsjetimo se na neke detalje vezane za brak Alije r.a. i Fatime r.a.

Visits: 345 Today: 1
 1. Prosci i mehr: Prosili su Fatimu a.s. Ebu Bekr r.a. i Omer r.a. ali je Muhammed a.s. prihvatio prošnju Alije r.a. koji nije imao bilo šta što bi poklonio hazreti Fatimi a.s. pa ga je Poslanik a.s. podsjetio na oklop koji mu je nekada darovao, i to je bio mehr – bračni dar. (Ahmed).
 2. Miraz: Poslanik a.s. je opremio kćerku Fatimu a.s. sa jednim kožnim jastukom postavljenim palminim listovima, posudom i haljinom (Ahmed).
 3. Berićet: Poslanik a.s. je zatražio posudu vode, pa je u nju pljunuo, proučio je Kulhuvallahu, Felek i Nas pa ga je poprskao po licu, prsima i laktovima. A zatim je pozvao Fatimu kojoj je od stida zapinjala odjeća pa je i njoj učinio isto, a zatim je rekao: “Tako mi Allaha, nisam se okanio dok te nisam udao za najboljeg člana porodice”. (Musannef Abdurezzak)
 4. Namaz: Poslanik a.s. bi prolazio pored njihove kuće šest mjeseci nakon vjenčanja i govorio: “Namaz!” A zatim bi proučio ajet: “Allah želi da od vas otkloni nečistoću o ehl-i-bejtu (stanovnici kuće – Poslanikova a.s. porodica) i da vas temeljito očisti.” (Ibn Ebi Šejbe). U drugoj predaji stoji da je u pitanju bio sabah namaz.
 5. Rad: Fatima r.a. je izranjavala ruke od mlina, lice joj se uprašilo, a Alija je radio kao hamal. Odlučili su da zatraže pomoćnika, pa ih je Muhammed a.s. uputio na ono što je bolje od pomoćnika: “Svake noći kad odete u postelju izgovorite 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillahi i 34 puta Allahu ekber!” Kaže Alija r.a. da to nikad nije propustio. Na to je upitan: Pa čak ni u noći Siffina?” – “Čak ni tada”, uzvratio je Alija r.a. (Et-Tergib ve Et-Terhib).
 6. Zlatna narukvica: Poslanik a.s. je na njenoj ruci vidio zlatnu narukvicu pa joj je rekao: “O Fatimo, zar treba da ljudi kažu da je na ruci kćerke Allahovog poslanika narukvica od vatre!”. Zatim je izašao…pa je Fatima a.s. poslala narukvicu na pijacu i prodala je. Onda je od tog novca kupila roba a zatim ga oslobodila. To je preneseno Poslaniku a.s. koji je rekao: “Hvala Allahu koji je spasio Fatimu od vatre.” (Nesai, Ahmed, Hakim: ispravan po uslovima Buharije i Muslima).
 7. Ukrašavanje kuće: Fatima a.s. je jednom rekla Aliji r.a. da pozove Poslanika a.s. da sa njima jede. Kada je Poslanik a.s. otvorio vrata, vidio je u jednom djelu kuće prekrivač sa ukrasima, odmah se okrenuo i otišao. Alija r.a. je pošao za njim da vidi zašto je tako postupio. Poslanik a.s. mu je rekao da ne priliči njemu ili vjerovjesniku da ulazi u tako ukrašenu kuću”. (Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed).
 8. Sve što smeta Fatimi, smeta i Poslaniku a.s.: Zatražila je porodica Beni Hišam ibn Mugire dozvolu da Aliju r.a. ožene svojom kćerkom, kćerkom Ebu Džehla, pa je Muhammed a.s. rekao: “Ne dopuštam, osim ako sin Ebu Taliba ne želi da razvede moju kćerku; Fatima je dio mene, uznemirava me ono što nju uznemirava!” (Buhari, Muslim). “Ne priliči da se sastanu kod istog čovjeka kćerka Allahovog poslanika i kćerka Allahovog neprijatelja.” (Muslim).
 9. Bračne nesuglasice: Jednom je Poslanik a.s. došao kod Fatime r.a. i pitao ju je gdje je Alija, na što je ona rekla da je između njih došlo do ljutnje i da nije kod nje odmarao popodne. Poslanik a.s. ga je našao u džamiji kako leži, a prekrivač mu je bio spao sa boka i uprašio se, pa je Poslanik a.s. počeo uklanjati prašinu i govoriti: “Ustani, o prašnjavi!”. (Buhari). Ebu Turab – prašnjavi je Aliji r.a. bio najdraži nadimak.
 10. Poslanik a.s. ih je budio na noćni namaz: “Jednom prilikom je Poslanik a.s. zalupao na naša vrata i rekao: ‘Zar ne klanjate?’. Alija r.a. je odgovorio: ‘Naše su duše u Allahovim rukama, pa kada hoće da se probudimo, probudi nas’. Kada je to čuo, okrenuo se i nije mi ništa odgovorio. Čuo sam kako je udario po stegnu i reko: ‘A čovjek voli da puno raspravlja’.” (Buharija).
 11. Nema nepotizma u šerijatu: Muhammed a.s. je rekao: “Zaista su propali oni prije vas zato što kad bi ugledan čovjek ukrao, pustili bi ga, a kada bi slabi ukrao, nad njim bi izvršili kaznu. Kad bi moja kćerka Fatima ukrala, odsjekao bih joj ruku.” (Buharija). Koga djela uspore, neće ga porijeklo ubrzati: “O Fatimo, traži od mene što hoćeš od imetka, ali znaj da ti ja od Allaha ništa ne mogu pomoći”. (Buharija).
 12. Petoro djece: Hasan, Husejn, Muhassin, Zejneb, Ummi Kulsum.

serdarevic.ba