Peterostruko životno osiguranje koje je preporučio Allahov Poslanik, s.a.v.s.

Visits: 689 Today: 5

Piše: dr. Muhamed Ratib en-Nabulsi Preveo: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Ovdje je riječ o dozvoljenom životnom osiguranju koje nam je zajamčio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a koje su, nažalost, mnogi muslimani zapostavili.Prvo osiguranje: Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko klanja sabah-namaz on je pod Allahovom zaštitom.”Drugo osiguranje: Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko poslije svakog propisanog namaza prouči ajetul-kursijju, neće ga ništa spriječiti od ulaska u Džennet, osim smrt.”Treće osiguranje: Ko prouči dovu: ”Allahumme ente rabbi, la ilahe illa ente halaktani, ve ene ‘abduke ve ene ‘ala ‘ahdike ve va’dike mesteta’tu, e’ūzu bike min šerri ma sana’tu, ebū’u leke bi ni’metike ‘alejje ve ebū’u bi zenbī, fagfir li fe innehu la jagfiruz-zunube illa ente!” – ”Allahu moj, Ti si Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj. Tebi sam obavezu i obećanje dao u granicama mogućnosti svojih. Tebi se utječem od zla djelā koja sam počinio. Priznajem Tvoje blagodati prema meni, kao što priznajem i svoje grijehe, molim Te oprosti mi, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe.”Ko prouči ovu dovu sa potpunim ubjeđenjem u toku dana i umre prije smrknuća, ući će u Džennet, a ko je prouči u toku noći i umre prije svanuća, ući će u Džennet.

Četvrto osiguranje – protiv iznenadne nesreće.Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko tri puta prouči, kad omrkne: ”Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves-Semiul-Alim!”- ”U ime Allaha, s čijim imenom ne može ništa naškoditi ni na Zemlji ni na nebu, On sve čuje i zna.”, neće ga zadesiti iznenadna nesreća sve do svanuća, a ko ove riječi prouči tri puta izutra, neće ga zadesiti iznenadna nesreća do smrknuća.”

Peto sveobuhvatno osiguranje koje čuva i tvoju vjeru i tvoj dunjaluk.”Allahumme ja men la judajji’a vedāi’ahu estevdi’uke nefsī ve dinī ve bejtī ve ehlī ve mālī ve havatimu e’amali fahfazna bima tahfezu ibadikes-salihin.” – Allahu dragi, o Ti Koji nikada ne iznevjeravaš obećanja i ugovore, Tebi povjeravam svoj život, svoju vjeru, svoju kuću, svoju porodicu, svoj imetak i završnicu mojih djela. Sačuvaj nas kao što si sačuvao Svoje dobre robove.”