Pet stvari kvare srce

Visits: 506 Today: 1

Pet stvari kvare srce :
1) pretjeranost u druženju sa ljudima
2) pusta nadanja
3) vezivanje za nekog mimo Allaha;
4) sitost
5)puno sna
Medicina srca i duše 📚 Ibn Kajjim

Predaje Daija