Obaveze muža prema supruzi

Visits: 1242 Today: 3

Obaveze muža prema supruzi:
✔ da joj isplati mehr (bračni dar) u potpunosti,
✔ da je materijalno izdržava (hrana, odjeća, liječenje itd.),
✔ da joj obezbijedi krov nad glavom onakav kakav joj dolikuje,
✔ da se pridržava uslova postavljenih prilikom sklapanja braka (ako nisu grijeh),
✔ da s njom ima intimne odnose onoliko koliko joj je potrebno,
✔ da s njom ima djecu bez da je ograničava,
✔ da bude pravedan (ako ima više žena),
✔ da joj zabrani griješenje prema Allahu i odgaja je u duhu islama,
✔ da je ne opterećuje preko mogućnosti,
✔ da je poštuje, štiti i čuva,
✔ da joj ne čini štetu,
✔ da s njom lijepo živi.

Islamska omladina