O Allahu, molimo Te da čuvaš našu djecu daleko od svake ovisnosti i poroka

Visits: 815 Today: 1

O Allahu, predajemo se Tebi. Shvatamo da je biti roditelj težak zadatak i Tebi se okrećemo, ponizno tražeći Tvoju pomoć. Molimo Te za Tvoju mudrost i uputu.♥️ 👪♥️
O Allahu, mi znamo da su naša djeca amanet od Tebe, da se o njima brinemo i odgajamo ih onako kako si Ti zadovoljan. Pomozi nam da to činimo na najbolji način! Nauči nas da ih volimo na način na koji bi Ti htio da volimo. Pomozi nam tamo gdje nam je potrebno da budemo popravljeni, poboljšani, odgojeni i učini nas cijelima!
O Allahu, Ti znaš potrebe naše djece, pomozi nam i uputi nas da Ti činimo dove za našu djecu.
O Allahu, postavi ogradu sigurnosti oko naše djece, zaštiti njihova tijela, umove i emocije od svake vrste zla i štete.
O Allahu, molimo Te da ih zaštitiš od nesreća, bolesti, povreda i svake fizičke, mentalne ili emocionalne nevolje, zloupotrebe i zlostavljanja.
O Allahu, molimo Te da čuvaš našu djecu daleko od svake ovisnosti i poroka. Približi ih Sebi kako bi ih zaštitio od svakog zla i ružnog uticaja društva, bio on očit ili skriven.
O Allahu, molimo Te da nikad ne skrenu s puta vjere i da im daš budućnost ispunjenu Tvojim najboljim obećanjima.
O Allahu, učini da budu ustrajni u namazu i da poštuju Kur’an Časni kao Tvoju Riječ i Zakon i da ga svakodnevno čitaju. Neka Kur’an bude njihov Izvor i Uputa.
O Allahu, neka naše kćeri vole hidžab a naši sinovi neka se nose kao smjerni muslimani. Dovedi ih u poziciju da se istinski oslanjaju samo na Tvoju moć i da budu bogobojazni i javno i tajno.
Amin Ya Rabbi… ♥️♥️♥️

Hanuma