Nevjerovatan san sultana Mehmeda Fatiha noć prije ulaska u Bosnu

Visits: 1168 Today: 2

Nevjerovatan san sultana Mehmeda Fatiha noć prije ulaska u Bosnu koji je postao java

Postoje sigurne pripovijesti da je noć prije ulaska u Bosnu sultan Mehmed El-Fatih usnio san u kojem je vidio vatru i oko nje trojicu časnih ashaba, kasnijih halifa: Ebu Bekra, Osmana i Aliju. Kad se probudio, upitao je svog šejha Akšemsudina da mu rastumači značenje ovog sna.

Šejh mu je odgovorio:

  • MashAllah, sinko moj. Divan ti je san,a sada da te obavijestim o značenju njegovom.
  • Što se tiče zemlje koju si vidio, to je zemlja u koju se tvoja vojska upravo sprema ući. To je zemlja Bosna.
  • Što se tiče vatre koju si vidio, vatra predstavlja Allahovu vjeru – islam. I to je znak da će u toj zemlji svjetlo vjere, inshAllah, sijati do Sudnjeg dana.
  • Što se tice Ebu Bekra kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve od Sudnjega dana biti Iskrenih prema Allahu dž. š. kao sto je bio Ebu Bekr r. a., koji bogatstvo neće štediti za dobrobit islama.
  • Što se tiče Osmana kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve do Sudnjega dana biti finih ljudi, dosta učenjaka lijepog morala. Toliko finih i stidljivih da će ih se čak i meleci stidjeti, kao sto su se stidjeli Osmana r. a.
  • Što se tiče Alije kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve do Sudnjega dana biti ljudi koji će biti veliki heroji i junaci kao sto je bio hazreti Alija r. a. To znači da će ta zemlja Carevini dati dosta ratnika koji će kročiti stopama časne porodice Muhammeda a. s.
  • A pored vatre nisi vidio hazreti Omera je li?
  • Nisam cjenjeni šejhu.
  • E pa znaj da će u toj zemlji biti malo pravde i da bi je imali, stanovnici te zemlje, moraće se uvijek sami boriti za nju!

Govor Ptica