Najkraća ispravna verzija islamskog pozdrava (selama) su dvije riječi

Visits: 449 Today: 2

Najkraća ispravna verzija islamskog pozdrava (selama) su dvije riječi, ukupno 10 slova:
SELAM ALEJK!

Sve ispod toga poput selam, seLLam, lamse, slm…je neispravno i na to se nit’ treba nit’ mora odgovoriti islamskim načinom odzdravljanja.
Ostarismo a ovo ne naučismo.

Jasmin Durić, prof.