“Najbolji među vama su oni koji Kur’an nauče i njemu druge podučavaju.”

Visits: 339 Today: 2

Prenosi se od Osmana, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: “Najbolji među vama su oni koji Kur’an izučavaju i njemu druge podučavaju.”
[Vjerodostojan] – [Hadis bilježi imam Buhari]

ℹ “Najbolji među vama su oni koji Kur’an nauče i njemu druge podučavaju.”

1⃣ Ovo je govor usmjeren ummetu. Najbolji ljudi su oni koji imaju ova dva svojstva, tj. koji uče Kur’an i njemu druge podučavaju, koji ga sami izučavaju, a to znanje prenose i na druge. Učenje i izučavanje Kur’ana, jedna je od najboljih nauka. Učenje i izučavanje Kur’ana obuhvata i izraze i značenja. Onaj ko nauči Kur’an napamet, treba da ljude podučava njegovom čitanju, da ih podučava hifzu, jer i to ulazi u podučavanje. Također, onaj ko izučava Kur’an na ovaj način ubraja se u podučavanje.

2⃣ Druga vrsta je izučavanje i podučavanje značenjima, tj. podučavanje tumačenju Kur’ana i značenjima Allahovog govora, načinima tumačenja Kur’ana. Onaj ko poduči nekoga kako da tumači Kur’an i usmjeri ga ka pravilima te nauke, računa se u one koji podučavaju Kur’anu piše N-UM.com