Na bolji svijet je preselio naš Amir Badnjević

Visits: 1903 Today: 3

Na bolji svijet je preselio naš Amir Badnjević
I onda kada smo najdublje svjesni da je svako živo biće samo određen dio vremena na ovom svijetu, na vijesti o odlasku nekih ljudi zadrhti svaki damar u tijelu.
Danas se našem Gospodaru vratio naš brat i prijatelj Amir Badnjević.
Neizmjerno smo tužni zbog ove vijesti jer smo i kao organizacija i kao njegovi prijatelji, čvrsto vjerovali u najbolji ishod njegovog liječenja.
Do momenta operacije, za koju smo prikupljali sredstva, nismo stigli jer su se u kontinuitetu dešavali tehnički, zdravstveni i drugi problemi koji su operaciju odgađali.
Unatoč svemu, zahvalni smo Gospodaru na puno toga. Na tome što smo kao “For Life” imali priliku pružiti pomoć i podršku jednom tako velikom i dobrom čovjeku.
Zahvalni smo Mu što nam je spojio puteve i što smo od Amira mogli učiti šta je snaga života, kako se kuje sabur. Naučio nas je i koliko je život kratak, a važan jedino onoliko koliko u njemu dobra zasijemo.
Rijetki su ljudi čije znanje i shvatanje života prevaziđu njegove godine provedene na ovom svijetu, a naš Amir je bio jedan od tih rijetkih.
Gospodara molimo i najiskrenije dove učimo da Amiru otvori vrata Svoje milosti i uvede ga u džennetske bašče, a njegovoj majci i supruzi spusti u srca sabur i čvrstu spoznaju da smo svi Allahovi i da ćemo se svi Njemu vratiti.
Sve vas koji ovo čitate, molimo da, umjesto bilo kakvih tužnih i teških riječi, baš onako kako bi to on želio, pred dušu našeg Amira proučite jednu Fatihu.

Human Social Society 4Life