Mnogim ljudima šejtan pridje sa sljedećim mislima

Visits: 2078 Today: 1

Mnogim ljudima šejtan pridje s mislima: “Kako može čovjek biti oživljen kad umre, a zatim tijelo istruhne i nestane?”
Poslušajte kako Uzvišeni Allah u Kur’anu objašnjava ljudima ovu nedoumicu: “Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori, i zar Taj nije kadar mrtve oživiti?” (Al-Qiyama, 36-40)
Sjeti se čovječe da nekad nisi ni postojao, da nije postojala ni najmanja trunka od tebe, pa te je Uzvišeni od kapi sjemena stvorio (i sve tvoje organe), pa zar nije On u stanju da te ponovo stvori u istom liku u kojem te je već jednom, iz ničega, stvorio?

N-UM.com